Werk&Mantelzorg

Het Venster

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 februari 2016

Het Venster is een protestants-christelijke welzijnsorganisatie, die actief is met en voor mensen vanaf 27 jaar, die hulp nodig hebben in de thuissituatie. Het doel is om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Het Venster is verantwoordelijk voor het Steunpunt Mantelzorg. Ondersteuning wordt hier geboden, zowel individueel als in groepsverband. Bij Het Venster zijn 10 betaalde en ruim 400 vrijwillige medewerkers actief.

Welke acties zijn uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een onderzoek geweest naar de beleving van de combinatie van werk en mantelzorg. De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met de medewerkers.
 • Extra informatie is verstrekt en het formulier voor functioneringsgesprekken is aangepast.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In teamoverleg en in ‘de wandelgang’ krijgt het onderwerp aandacht.
 • Het thema is opgenomen in het functioneringsgesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Regelingen zijn actief onder de aandacht gebracht bij medewerkers. Zij hebben een overzicht gekregen met wettelijke en CAO regelingen.
 • Met mantelzorgers wordt gezocht naar maatwerkoplossingen, zoals:
  • Flexibele werktijden.
  • Thuiswerken en/of aangepaste werktijden.
  • Inzet van verlofregelingen. 

Welke stappen zijn gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Wanneer bekend wordt dat een medewerker mantelzorgtaken heeft, wordt het gesprek hierover direct gestart. Er wordt dan besproken of aanpassingen nodig zijn.
 • Het Venster werkt nauw samen met Steunpunt Mantelzorg Nunspeet. Medewerkers zijn op de hoogte van de activiteiten van dit steunpunt.
 • Mantelzorg en werk, is onderdeel van het functioneringsgesprek.
 • Met nieuwe medewerkers wordt gesproken over de thuis/zorgsituatie. Daarbij wordt gewezen op wet- en regelgeving en de mogelijkheden binnen Het Venster.
 • Medewerkers kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg.

Voor vragen kunt u contact opnemen met John Hoving (directeur) via
je.hoving@hetvenster-nunspeet.nl of Maria Beens (Vensterconsulent) via m.beens@hetvenster-nunspeet.nl.

Het Venster is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties