Werk&Mantelzorg

Het Waterlaboratorium

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds:20 april 2012

De rollen die mensen in de privé-sfeer moeten vervullen zijn zeker zo belangrijk als de rol op het werk. Daarom vinden we het van belang dat iedere medewerker een goed evenwicht weet te bereiken tussen werk en privé. Binnen de mogelijkheden die de functie biedt en binnen de mogelijkheden van een gezonde bedrijfsvoering, zijn wij bereid om met de medewerker te zoeken naar een optimale inzetbaarheid door flexibel om te gaan met tijd en belastbaarheid.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Voor de implementatie van dit beleid een workshop georganiseerd voor alle leidinggevenden.
  • In het MT overleg wordt jaarlijks een budget voor het preventief gezondheidsbeleid vastgesteld, op basis van een goedgekeurd jaarplan vitaliteitsmanagement, opgesteld door KAM- en HR-adviseur. Dit budget wordt expliciet in beheer gegeven aan deze staffunctionarissen (KAM / HRM).
  • In de HR gesprekcyclus worden afspraken gemaakt tussen medewerker en leidinggevende m.b.t. de Vitaliteit op alle aandachtgebieden. Waaronder Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

 

Om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie zijn de volgende stappen gezet:

  • Deelgenomen aan de pilot Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid van de samenwerkende partners Tandem en Bedrijf&Samenleving Haarlem en omgeving.
  • Mede door de werkmap van de pilot met o.a. praktijkvoorbeelden over werk en mantelzorg is er bekendheid over het thema beschikbaar gemaakt voor iedereen op de werkvloer. De map en folders liggen ter inzage bij de personeelsmanagementadviseur
  • Het aanbod bij Tandem, de gemeente Haarlem en andere mantelzorgondersteuning instellingen is bekend bij het management en wordt meegenomen bij het vinden van maatwerkoplossingen indien dit van toepassing is binnen de HRM. De mogelijkheden voor doorverwijzingen zijn bekend en het personeel kan hierover toelichting verkrijgen
  • Inzake het interne beleid en regelingen met betrekking tot de wettelijke verlofregelingen is er open communicatie over de inhoud.
  • Met het oog op toekomstige ontwikkelingen per 1 januari 2013 zal ook de veranderde levensloopregeling die vervangen wordt door vitaliteit sparen een goed draagvlak zijn om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te borgen in de werkorganisatie van Het Waterlaboratorium NV.

Website Het Waterlaboratorium

Het Waterlaboratorium is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties