Werk&Mantelzorg

Holland Casino Enschede

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 augustus 2018

Holland Casino bestaat uit veertien vestigingen verspreid door heel Nederland. Onze casino’s zijn gastvrije uitgaansgelegenheden met een gevarieerd spel- en horeca aanbod. Gasten spelen hier verantwoord en veilig om geld. 364 dagen per jaar heten onze medewerkers onze gasten van harte welkom. Onze gasten zijn verzekerd van eerlijk spel en de hoogste uitkeringspercentages van Nederland. Het spelaanbod biedt keus voor iedere bezoeker vanaf 18 jaar en ouder. Maar ook wie niet aan het casinospel deelneemt, kan rekenen op een onverminderd goede service. Holland Casino telt 14 vestigingen en in Enschede werken 190 mensen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Directie en HR hebben gesprekken gevoerd met adviesbureau Jong en Veer. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de waarde van een actief mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en welke interventies ingezet kunnen worden voor werknemers met mantelzorgtaken, vanuit de privé situatie als ook via het werk.
 • Er is een online onderzoek (februari 2018) uitgezet naar werk en mantelzorg onder alle medewerkers van het Holland Casino Enschede.
 • De onderzoeksresultaten van het online onderzoek zijn tijdens vier shift leaders overleggen teruggekoppeld aan de shiftleaders.
 • Er is een mail gestuurd naar alle medewerkers met de resultaten van het onderzoek, in deze mail is ook aangegeven dat medewerkers die vragen hebben of zelf mantelzorger zijn met vragen terecht kunnen bij de afdeling Human Resources.
 • Er is informatie materiaal verspreid over ondersteuning voor werkende mantelzorgers in te zetten vanuit privé en werk onder shiftleaders en HR.
 • Het onderwerp Mantelzorg is besproken tijdens de shiftleaders overleggen en met het management team.
 • Op intranet is er een speciale mantelzorgpagina aangemaakt met relevante documenten.
 • Er wordt aandacht besteed aan de erkenning als mantelzorgvriendelijke organisatie.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het MT krijgt een workshop en voorlichting over mantelzorg door bureau Jong en Veer.
 • Het onderwerp mantelzorg is onderwerp van gesprek tussen leidinggevenden en medewerker als onderdeel van de werk/privé balans.
 • Door middel van posters en flyers medewerkers erop attent maken dat ze als mantelzorger met vragen terecht kunnen bij hun leidinggevende en/of HR met vragen wettelijke regelingen of ondersteuning.
 • Als onderwerp op de agenda zetten tijdens medewerkersdagen en/of werkoverleggen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wettelijke regelingen kunnen ingezet worden als er sprake is van mantelzorg.
 • Tijdelijk andere diensten draaien of (tijdelijk) aanpassen van arbeidscontract.
 • Medewerkers kunnen zelfroosteren en hebben invloed op werkdagen en –tijden.
 • Vakantiedagen kunnen worden bijgekocht (flexibele arbeidsvoorwaarden).
 • Thuiswerken waar mogelijk.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We zijn op de hoogte van de werkgevers helpdesk mantelzorg.
 • Wanneer er sprake is van mantelzorg is een gesprek hierover met leidinggevende en afdeling HR en/of directie mogelijk.
 • Jaarlijks een gesprek met Jong en Veer om kennis up to date te houden over de combinatie van werk en mantelzorg.
 • Op de landelijke Dag van de Mantelzorg besteden we  aandacht aan het onderwerp Mantelzorg via intranet of nieuwsbrief.
 • Intern document opstellen met informatie over mantelzorg en ondersteuning.
 • Bedrijfsarts betrekken bij dit onderwerp.

Het begeleidingstraject naar de Erkenning is verzorgd door adviesbureau Jong en Veer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Nijhuis, HR Business Partner, enijhuis@hollandcasino.nl.

Holland Casino Enschede is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties