Werk&Mantelzorg

Hollander Techniek

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

Grensverleggend werken is een continu proces dat nooit ophoudt. Hollander biedt integrale technische oplossingen in de specialismen elektrotechniek, werktuigbouw, beveiliging, zwembadtechniek, IT, Robotisering, Industriële automatisering en winkelautomatisering. Hollander Techniek heeft 4 vestigingen en er werken 440 medewerkers.  Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/digitale nulmeting naar werk en mantelzorg onder alle medewerkers.
 • Berichten op intranet, in nieuwsbrieven.
 • Presentaties over Mantelzorg tijdens werkoverleggen bij alle medewerkers.
 • Foto tentoonstelling over Mantelzorg januari 2016 locatie Hollander Techniek in Apeldoorn, coproductie met knooppunt Mantelzorg in Apeldoorn.
 • Mantelzorggesprekken op verzoek van medewerkers met mantelzorgtaken nav onderzoek.
 • Gastheerschap bijeenkomst in januari 2016 met gemeente Apeldoorn, ambassadeurs-bedrijven in Apeldoorn, knooppunt Mantelzorg Apeldoorn en Jong en Veer.
 • Medewerking filmreportage Werk en Mantelzorg van Wij Mantelzorgers, reportage wordt intern bij Hollander uitgezet als bewustwordingstool.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het jaargesprek.
 • Aan de medewerker is gecommuniceerd dat hij zich altijd kan wenden tot de contactpersoon Mantelzorg in de organisatie.
 • Aan de leidinggevenden is gecommuniceerd dat de dialoog belangrijk is.
 • Er is een ‘aandachtsfunctionaris Mantelzorg’ aangesteld die medewerkers en leidinggevenden ondersteund in de dialoog.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken (afhankelijk van werkzaamheden)
 • Medewerkers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van (kortdurend) zorgverlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het Arbeidsreglement is gewijzigd en er is een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen in het HRM handboek.
 • Het thema wordt blijven gecommuniceerd via intranet.
 • Er is een  ‘aandachtsfunctionaris Mantelzorg’ HRM aangesteld.
 • HR gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • Leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar tijdens jaargesprekken.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Er is jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg iom met knooppunt Mantelzorg.
 • Er is jaarlijks een relatiegesprek met Knooppunt Mantelzorg Apeldoorn en Jong en Veer.

Hollander Techniek is begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl en door mantelzorgsteunpunt De Kap: www.dekap.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Hollander Techniek, neem dan contact op met Ilse van Dreven, P&O adviseur, mail: ilse.vandreven@hollandertechniek.nl.

Hollander Techniek is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties