Werk&Mantelzorg

Hoogendoorn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 3 juli 2012

Hoogendoorn creëert wereldwijd duurzame en gebruiksvriendelijke automatiseringsoplossingen voor elk type tuinbouwonderneming. 110 medewerkers zijn er werkzaam en het bedrijf telt 3 vestigingen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Bij binnenkomst van een nieuwe medewerker willen wij als organisatie al gelijk aan hem of haar duidelijk maken dat wij de zorg voor ons personeel, maar ook die van hun dierbaren, erg belangrijk vinden.
  • Wanneer er bekend wordt dat een medewerker bepaalde mantelzorgtaken heeft zal dit met een medewerker van personeelszaken worden besproken. Er wordt dan gekeken of de werk en mantelzorg te combineren is en zo niet of er aanpassingen nodig zijn.
  • Binnen onze organisatie weten medewerkers dat ze altijd bij personeelszaken kunnen aankloppen. Of het nou gaat over het werk of over de thuis/zorgsituatie, ze kunnen hier altijd terecht. Medewerkers kunnen hun verhaal kwijt en als er problemen zijn zoeken wij samen naar een oplossing.

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Hoogendoorn werkt op basis van de filosofie van de “service profit chain”. Dat is het verband tussen het welbevinden van onze medewerkers en hun productiviteit, wat zich vertaald in tevreden en dus trouwe klanten. De ‘winst’ die hiermee gemaakt kan worden, investeren wij vervolgens weer in onze medewerkers. Daarom is begrip en ruimte voor mantelzorg een serieus aandachtspunt en dat vertaalt zich in een grotere medewerkerstevredenheid. Immers, als het thuis goed geregeld is, kan de medewerker zonder (extra) zorgen aan het werk (blijven) en daar profiteren we allemaal van, de medewerker, onze klanten en wij als werkgever ook.
  • Binnen Hoogendoorn worden flexibele werktijden gehanteerd. De aanvangstijd van het werk ligt tussen 07:00 en 09:30 uur. De eindtijd van het werk ligt tussen 16:00 en 18:30 uur. Ook in de lunchpauze werken wij met flexibele tijden. Medewerkers krijgen hierdoor de ruimte om voor andere te zorgen op tijden waarop dat uitkomt. Ook thuiswerken is mogelijk, dit hangt echter wel af van de functie van de medewerker.
Hoogendoorn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties