Werk&Mantelzorg

HTM

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

HTM is het openbaar vervoerbedrijf van en voor de Haagse regio sinds 1864. We brengen mensen veilig, betrouwbaar, comfortabel en efficiënt naar hun bestemming. We focussen op de reiziger, maar houden goed rekening met onze collega’s, onze omgeving en de samenleving waarvoor wij werken.
We verbinden mensen met mensen en mensen met plekken. We zijn de ‘bloedvaten’ van de Haagse regio en we dragen bij aan de sociale samenhang, economische groei en duurzame mobiliteit. Dat doen we al meer dan 150 jaar en dat blijven we doen. Dat doen we ook door sterk verbonden te zijn met de Haagse regio en samen te werken met andere bedrijven en organisaties. Er werken er 1900 medewerkers bij HTM.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Operationeel managers worden geïnformeerd door middel van email vanuit verzuim met informatie en de folder Werk en Mantelzorg.
 • Bij de operationeel managers, HR adviseurs, verzuimcoaches, bedrijfsarts en bij de interne bedrijfsmaatschappelijk werker, is informatie op te vragen.
 • Er wordt verwezen naar de flyers over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in Den Haag, deze zijn verkrijgbaar voor medewerkers.
 • Voor medewerkers die in andere gemeenten wonen, wordt gezocht naar de afspraken voor die gemeente op het gebied van mantelzorgondersteuning.
 • Op intranet is informatie geplaatst over ondersteuningsmogelijkheden intern en extern.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 ( Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgever.
 • De managers zijn in de lead en bieden actief informatie aan over ondersteuning.
 • De managers werken nauw samen met de verzuimcoaches op het gebied van alle inzetbaarheidsvraagstukken, onder andere werk en mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • 2 x per jaar voeren de managers functioneringsgesprekken waarin dit thema wordt meegenomen bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Thema wordt besproken met de managers tijdens overleggen met verzuimcoaches waarin belang van gesprek hierover aangaan wordt benadrukt.
 • Thema is integraal onderdeel van vitaliteitsbeleid en verzuimbeleid .
 • Leidinggevenden worden specifiek geschoold in het voeren van het ‘goede gesprek’.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • HTM heeft een eigen cao waarin specifieke afspraken staan over verschillende regelingen op het gebied van (zorg)verlof.
 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen. De HR adviseur ondersteunt dit proces.
 • Afspraken over flexibele werktijden zijn mogelijk, mits de functie dit toestaat.
 • Aanpassing in roosters zijn bespreekbaar, mits de bedrijfsvoering voortgang kan vinden.
 • Er kunnen afspraken worden gemaakt over tijdelijk minder werken.
 • Er kunnen afspraken worden gemaakt over thuiswerken, afhankelijk van de functie.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen door operationeel managers, HR adviseurs, verzuimcoaches, bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden.
 • De leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • De medewerker gaat in gesprek met de leidinggevende als deze vragen heeft over het combineren van werk en mantelzorg. De HR adviseur kan hierin ondersteunen. Er wordt dan besproken of werk en mantelzorg te combineren zijn of dat er aanpassingen nodig zijn. Samen wordt een plan opgesteld hoe de medewerker ondersteund wordt in die specifieke situatie.
 • We besteden aandacht aan het thema ‘werk en mantelzorg’ rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).

Voor meer informatie over de aanpak van HTM kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

HTM is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties