Werk&Mantelzorg

Palet Welzijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 27 juni 2013

Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet van activiteiten, diensten en ondersteuning aan om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Zij zijn in de wijken aanwezig om ondersteuning te bieden om de belastbaarheid van mantelzorgers in balans te houden en het isolement onder kwetsbare burgers te voorkomen.  Het is een organisatie met 11 vestigingen variërend van wijk en dienstencentra tot het hoofdkantoor in Gouda en er werken 72 medewerkers en vele vrijwilligers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting
 • Berichten op intranet
 • In de nieuwsflits voor medewerkers wordt er regelmatig aandacht aan besteed
 • In jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt er aandacht aan besteed
 • Nieuwe medewerkers worden tijdens een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers geïnformeerd
 • Binnen Palet Welzijn is er een visiedocument over het thema werk en mantelzorg beschikbaar
 • Ruimte, openheid en cultuur om naast de functioneringsgesprekken over dit thema een gesprek aan te gaan
 • Reguliere afspraken zoals deze in de CAO staan en die van toepassing zijn, onder de aandacht gebracht
 • Maatwerkoplossingen tot stand gebracht

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 •  Palet Welzijn heeft een eigen visiedocument voor werkende mantelzorgers
 • Gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het visiedocument
 • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken
 • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn
 • Zorgt er actief voor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg
 • Biedt werkgevers en werknemers buiten de eigen organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod van Palet Welzijn

Heeft u vragen over de aanpak van Palet Welzijn, neem dan contact op met Corina Feteris, management assistent, mail: info@paletwelzijn.nl of telefoon:0182-547923.

Palet Welzijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties