Werk&Mantelzorg

Hulp in Gelderland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 mei 2020

Hulp in Gelderland is zorgaanbieder op het gebied van Hulp bij het Huishouden en Begeleiding. Wij hanteren een regionale aanpak met korte lijnen en vaste aanspreekpunten. Wij vinden het van belang om naast de hulp en ondersteuning die wij op individueel niveau bieden ook een toegevoegde waarde voor de regio te zijn. We zetten ons hiervoor in met 150 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Binnen onze dienstverlening is het ontlasten en ondersteunen van de mantelzorgers die betrokken zijn bij de cliënten een belangrijk onderdeel. De betrokkenheid die die onze medewerkers richting de mantelzorgers van cliënten tonen bieden wij hen ook.
  • Binnen het sollicitatie- en indiensttredingsproces gaat er aandacht uit naar het onderwerp mantelzorg. De medewerker personeelszaken geeft aan dat rekening houden met eventuele mantelzorgtaken voor ons gangbaar is en dat wij erkennen dat het veel voorkomt bij parttimers en mensen werkzaam in de zorg. De (potentiële) medewerker krijgt voldoende ruimte om indien gewenst zijn/haar situatie toe te lichten. Gezamenlijk wordt er vervolgens gekeken welke eventuele barrières er zijn, hoe we deze kunnen wegnemen én wat de verwachtingen zijn van beide kanten.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s

Elke werknemer heeft een vast contactpersoon voor personeelszaken, waaronder mantelzorg. Hij/ zij is vertrouwenspersoon en biedt altijd de gelegenheid tot een gesprek. Daarnaast is er een basis van vertrouwen, waardoor we gemakkelijk het gesprek mogelijk maken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Wij maken als organisatie onderscheid tussen twee gebieden waarbinnen wij tot een oplossing proberen te maken;
* Planning
* Financiën / Regeltaken

Planning
Binnen de planning kunnen wij relatief flexibel zijn en maatwerk leveren. Hoofdzaak is dat we tot een passende, duurzame invulling van de planning komen voor zowel de medewerker als zijn/haar cliënten. Afhankelijk van de behoefte van werknemer kunnen we kiezen voor juist een hele strakke planning of wat meer flexibiliteit. Er wordt ook een koppeling gemaakt tussen cliënt en werknemer.

Financiën / Regeltaken
Wanneer werknemer, mede door de mantelzorgtaken, problemen ondervindt met financiën of andere regeltaken gelieerd aan het werk dan voorzien wij hem/haar van contacten met kennis om diegene verder te helpen.
Op cliëntniveau wordt gebruik gemaakt van een mantelzorgmakelaar. Deze wordt ook ingezet bij medewerkers. Ook zijn we coulant naar mantelzorgers wanneer er financiële zekerheden geborgd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het eerder garanderen van een vast contract.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

Mantelzorg is onderdeel van ons HKZ-kwaliteitssysteem én ons algemene personeelsbeleid.
Bij indiensttreding wordt er al een inventarisatie gemaakt. We houden het in de gaten en zijn scherp op signalen (bijvoorbeeld verzuim) om het onderwerp weer actief te benoemen.
Binnen het HKZ-kwaliteitssysteem is onder andere gericht op vitaal personeel. Elk kwartaal bespreken we het personeel op vitaliteit, waarbij mantelzorg ook aandacht krijgt.

Bekijk hier het filmpje van de online uitreiking van de Erkenning aan Hulp in Gelderland!

Voor meer informatie over de aanpak van Hulp in Gelderland kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl

Hulp in Gelderland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties