Werk&Mantelzorg

ING

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 december 2017

ING is een bank voor  iedereen, privé of zakelijk, jong en oud. Wij willen onze zakelijke en particuliere klanten in staat stellen hun eigen ideeën voor een betere toekomst te realiseren, hoe groot of klein deze ook zijn. Bij ING Nederland werken ongeveer 14.000 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • In november 2016 is er onder een kleine groep medewerkers een inventarisatie gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg, de bekendheid over en de behoeften van mantelzorgers. In 2019 hebben wij interviews met mantelzorgers gehouden.
  • Alle informatie over verlofregelingen, over balans werk-privé en zorgtaken is gecentraliseerd op één pagina van het ING Intranet.
  • ING besteedt aandacht aan de ‘Dag van de Mantelzorg’ via een nieuwsbrief.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

  • Juiste informatie voor zowel medewerkers als leidinggevenden centraal beschikbaar.
  • Het goede gesprek en duurzame inzetbaarheid is onderdeel van performance management.
  • Mantelzorg is een integraal onderdeel van het verzuim en vitaliteitsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

ING biedt ruime mogelijkheden voor het opnemen van zorgverlof voor de verzorging van partner, ouder(s), kind, vriend of vriendin. ING onderkent hierin de mogelijkheid van kort of lang zorgverlof wat in overeenstemming met de leidinggevende kan worden ingevuld. Daarnaast zijn er regelingen op het gebied van verlofuren kopen en regelingen rond tijd en plaats onafhankelijk werken.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Cao afspraken met de vakorganisaties
  • Vitaliteitsprogramma’s
    Wij vinden het belangrijk dat ING een vitale organisatie blijft met vitale medewerkers. Een organisatie, waarin de medewerkers met plezier werken in een gezonde, veilige omgeving, tegen een passende beloning. Er zijn vitaliteitsprogramma’s ontwikkeld en er is aandacht voor de balans werk en privé, een belangrijk aspect voor mantelzorgers.

Inschakelen coaching
Naast regelingen op het gebied van zorgverlof en vitaliteitsprogramma’s hebben medewerkers ook de mogelijkheid om hun energie en balans te bewaken en te verbeteren. Medewerkers kunnen advies inwinnen bij het team Wellbeing.

Voor meer informatie over de aanpak van ING kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

www.ing.nl

ING is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties