Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

ING

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 december 2017

Wij zijn een bank voor jong en oud, arm en rijk, voor zzp’ers, mkb’ers, Grootbedrijf & Instellingen en Corporate Clients. Wij willen deze mensen en bedrijven in staat stellen hun eigen ideeën voor een betere toekomst te realiseren, hoe groot of klein deze ook zijn. ING telt 26 hoofd/regio vestigingen en er werken 14.000 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In november 2016 is er onder een kleine groep mensen een inventarisatie gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg, de bekendheid over en de behoeften van mantelzorgers. Dit is het startpunt geweest voor verdere uitrol van het thema Mantelzorg binnen de ING.
 • Alle informatie m.b.t. verlofregelingen en informatie over balans werk/privé en zorgtaken, is gecentraliseerd op één pagina van het One Intranet voor ING medewerkers.
 • ING geeft extra aandacht aan de ‘Dag van de Mantelzorg’ via nieuwsberichten op intranet.
 • ING gaat mantelzorgers extra waarderen door het geven van een geschenk in de week rond de Dag van de Mantelzorg.
 • Er is een film gemaakt met en voor ING medewerkers over het thema Mantelzorg. Deze film is voor alle ING medewerkers beschikbaar.
 • Er wordt middels een nieuwsbrief onder alle leidinggevenden extra aandacht gegeven aan de verlofregelingen rond mantelzorg.
 • ING gaat in Q4 2017 opnieuw de behoeften peilen van mantelzorgers binnen haar organisatie. Aan de hand van de resultaten worden daarop volgend workshops aangeboden en vervolgacties bepaald.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Juiste informatie over dit thema is voor zowel medewerkers als leidingevenden centraal beschikbaar.
 • Er wordt middels een nieuwsbrief onder alle leidinggevenden extra aandacht gegeven aan de verlofregelingen rond mantelzorg. Na de behoeftepeiling communiceren we over de verlofregelingen en de mogelijkheid om een workshop te volgen.
 • Dialoog en duurzame inzetbaarheid is onderdeel van onze Orange Code, mantelzorg is een integraal onderdeel van het verzuim en vitaliteitsbeleid van de ING.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

ING biedt ruime mogelijkheden voor het opnemen van zorgverlof tbv de verzorging van familie, vrienden of bekenden. ING onderkent hierin de mogelijkheid van kort of lang zorgverlof wat in overeenstemming met de leidinggevende kan worden ingevuld. Daarnaast kent ING regelingen op het gebied van verlofuren kopen en regelingen rond Tijd en Plaats onafhankelijk werken. Daarnaast zijn de zorgconsulenten van ONVZ beschikbaar voor alle ING medewerkers, ook als men niet bij ONVZ verzekerd is.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Cao afspraken
  ING heeft in afspraken met de vakbonden gemaakt over de invulling van de nieuwe cao. Op het thema Mantelzorg zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • ING zal uiterlijk Q1 2018 Erkend mantelzorgvriendelijk zijn.
  • Een nadere duiding over de inhoud van wet Arbeid en Zorg zal expliciet in de cao worden opgenomen en de informatie en tools met betrekking tot mantelzorg zullen duidelijk en op een plek voor medewerkers ter beschikking gesteld worden.
 • Vitaliteitsprogramma’s binnen ING   
  Wij vinden het belangrijk dat ING een vitale organisatie blijft met vitale medewerkers. Een organisatie, waarin de medewerkers met plezier werken in een gezonde, veilige omgeving, tegen een passende beloning.  Als uitvoerend orgaan binnen ING heeft Health Services programma’s ontwikkeld m.b.t. het thema vitaliteit voor de medewerkers van de ING. Enerzijds door voorlichting en preventie, anderzijds door het actief aanbieden van vitalititeitsprogramma’s. In deze programma’s is aandacht voor de balans tussen werk en privé. Een belangrijk aspect voor mantelzorgers aangezien deze groep juist worstelt met deze balans.
 • Inschakelen Energy coaching
  Naast regelingen op het gebied van zorgverlof biedt ING programma’s aan medewerkers om hun energie en balans te bewaken en te verbeteren. Ook wanneer dit een keer niet lukt of wanneer er hulp nodig is, kunnen medewerkers advies inwinnen bij de Vitaliteitscoach via energyating@ing.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevr. Eugenie van der Kun, Manager Health Services, mail: Eugenie.van.der.Kun@ing.nl.

www.ing.nl

ING is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties