Werk&Mantelzorg

Intratuin Rhoon BV

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 oktober 2014

Intratuin is een tuincentrum met een persoonlijke uitstraling en een warme en uitnodigende sfeer. Tegelijkertijd is Intratuin een professionele en dynamische organisatie, met een duidelijke ambitie: toonaangevend en gedreven marktleider zijn én blijven. Binnen de vestiging Intratuin Rhoon werken 56 vaste krachten en 42 zaterdaghulpen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek van Stichting Werk en Mantelzorg uitgevoerd onder alle vaste medewerkers.
  • Brriefing vanuit Steunpunt Mantelzorg aan leidinggevenden over de combinatie werk en mantelzorg voorafgaand aan het onderzoek.
  • Informatie over thema Werk en Mantelzorg en informatieondersteuning vanuit Steunpunt Mantelzorg verspreid onder werknemers van Intratuin, mondeling via een bijeenkomst voor leidinggevenden en schriftelijk via voorlichtingsmateriaal.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

  • Is mantelzorg onderdeel van functioneringsgesprekken.
  • Gaan we zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

  • Is een passage opgenomen in het personeelshandboek met informatie over mantelzorg.
  • Waar mogelijk aanpassing van taken en werktijden.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Is er jaarlijks aandacht voor Mantelzorg tijdens Dag van de Mantelzorg middels informatie over activiteiten en aanbod van lokale Steunpunt Mantelzorg

NB: Intratuin heeft mede de organisatie van een bijeenkomst voor werkgevers uit de BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) regio op zich genomen op de eigen locatie.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Intratuin Rhoon, neem dan contact op met mevrouw J.W.A. Groenenboom-Hoftijzer, Hoofd P&O, mail: c.groenenboom@rhoon.intratuin.nl, of bel: 010-5034114.

Intratuin Rhoon BV is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties