Werk&Mantelzorg

Isala Klinieken

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds:
20 mei 2010

De Isala klinieken in Zwolle is het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland. Isala klinieken is een topklinisch ziekenhuis met 5700 medewerkers en 1076 bedden.

De staatssecretaris wil een aantal grote bedrijven vinden die als ambassadeur voor het thema werk en mantelzorg maatschappelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De Isala klinieken is bereid als ambassadeur in de landelijke media op te treden. Daarnaast maakt Isala klinkieken voor de eigen medewerkers de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk.

Waarom aandacht voor werk en mantelzorg?

Isala klinieken wil ondermeer aandacht besteden aan werk en mantelzorg omdat ze gelooft dat het:

 • kan bijdragen aan goed werkgeverschap
 • het ziekteverzuim kan terugdringen
 • ongewenste uitstroom kan voorkomen.

Daarnaast wil de organisatie leidinggevenden een goed kader bieden voor hun handelen rond werk en mantelzorg.

1 op de 4

Isala klinieken inventariseerde bij een beperkt aantal afdelingen het aantal medewerkers dat mantelzorgtaken verleent. 1 op de 4 medewerkers bleek mantelzorg te verlenen. Door de vergrijzing zal de vraag naar mantelzorg en dus het aantal werkende mantelzorgers toeneemt waarschijnlijk toenemen.

Uitgangspunt: in gesprek gaan

Het uitgangspunt van de activiteiten rondom mantelzorg is dat medewerkers en hun leidinggevende met elkaar in gesprek gaan.

Hierbij kunnen de volgende zaken aan bod komen:

 • wettelijke en Isala regelingen
 • tijdelijke passende flexibiliteit
 • goede communicatie  binnen het team (door leidinggevende en medewerker)
 • afspraken over de te werken uren
 • faciliteiten van de overheid waarmee medewerkers niet bekend zijn

Concrete activiteiten

Als concrete activiteiten denkt de organisatie ondermeer aan:

 • Interne aandacht/aankondiging van het onderwerp door informatie op intranet en periodieken (ter introductie en verdere ondersteuning, bijv praktijkverhalen). Dit wordt eventueel ondersteund met een bewustwordingscampagne;
 • Organiseren van een ‘mantelzorgerslunch’. Tijdens de lunch vindt een dialoog plaats over de combinatie werk en mantelzorg:
  – de ervaringen tot nu toe
  – de verwachtingen van de aanwezige medewerkers
  – de visie van de Isala klinieken (goed ondersteunen met respect voor ieders verantwoordelijkheid)
  – bekendheid met de bestaande wettelijke en Isala regelingen
  – de mogelijkheden van steun, vanuit overheidswege;
 • Informatiebrief naar alle leidinggevenden met inhoud, visie, waar informatie en inspiratie te vinden. Vervolgens via een publicatie op de borden en intranet medewerkers informeren en verwijzen naar intranet voor informatie en inspiratie (en uiteraard naar hun leidinggevende);
 • De uitkomsten meenemen bij de invulling van een ontwikkelingstraining voor leidinggevenden;
 • Het opnemen van mantelzorg als geïntegreerd onderwerp in het functioneringsjaargesprek (onderdeel van balans werk-privé).

Heeft u vragen over de aanpak van Isala Klinieken, neem dan per mail contact op met:

Gerda Kok-van Dusseldorp, HR adviseur

Isala Klinieken is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties