Werk&Mantelzorg

ISD Bollenstreek

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 februari 2019

De ISD Bollenstreek is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De ISD voert voor alle inwoners van deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid, schulddienstverlening en de Wmo. Er werken 113 medewerkers bij ISD Bollenstreek.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.
 • We hebben een onderzoek gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer en de uitkomsten gecommuniceerd.
 • Via intranet is aandacht besteed aan de combinatie werk en mantelzorg.
 • In onze personeelsgids zijn de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden opgenomen.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 14 februari 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg.
 • Het thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken, afhankelijk van functie
 • Verlofsparen
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op intranet en in onze personeelsgids.
 • De leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.

Voor meer informatie over de aanpak van ISD Bollenstreek kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl, tel: 06-45108449.

ISD Bollenstreek is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties