Werk&Mantelzorg

Jan Linders Nuenen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 december 2020

Jan Linders is een supermarktketen met 62 vestigingen, van Arnhem tot Maastricht. Wij onderscheiden ons met onze service en regionale betrokkenheid. Filiaal Nuenen is daar een van. 

 

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Jan Linders Nuenen heeft meegewerkt aan een Interview voor de nieuwsbrief mantelzorg van de LEVgroep. Deze nieuwsbrief is verspreid binnen de eigen organisatie van Jan Linders en in de 11 gemeenten van de LEVgroep. Aan mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals. Een medewerker en de supermarktmanager van Jan Linders Nuenen hebben hierin een interview gegeven over hoe zij Mantelzorg Vriendelijk Werkgeverschap vorm geven. Dit artikel is ook geplaatst in het landelijke mantelzorg Magazine van Mantelzorg.nl. De uitgave ligt ook op onze kantinetafel ter inzage.  
 • We hebben een communicatieplatform waarmee met onze medewerkers communiceren.  Hierop is een item geplaatst waarin ik aandacht schenk aan werken en mantelzorg 
 • Het team binnen Jan Linders Nuenen werkt al lang samen en is een hecht team. Slogan van onze oprichter Jan Linders zelf: “Houd van de mensen dan houden de mensen van jou”.  

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema mantelzorg/familie wordt besproken tijdens het functioneringsgesprek en in de dagelijkse omgang met elkaar wanneer nodig. 
 • De teamleiders kijken tijdens overlegsituaties wat nodig voor de mantelzorgers die in dienst zijn. Eventuele regelingen worden doorgenomen en men verwijst door naar het Steunpunt Mantelzorg Nuenen, Werk en Mantelzorg en naar de belangenvereniging Mantelzorg.nl 
 • Binnen de branche zijn veel jongeren in dienst die de avonden en weekenden werken. Soms geven zij aan een dienst niet te kunnen draaien. De teamleiders en managers vragen dan door wat de reden is. Sommigen werkende jongeren blijken dan ook jonge mantelzorger te zijn en passen op vaste avond op of zorgen op een andere wijze voor hun familielid waardoor zij soms een dienst niet kunnen draaien. Het betreft hier dan mantelzorgers die zowel werken als ook jonge mantelzorger zijn. Binnen Jan Linders Nuenen houden we rekening met deze groep jongeren door mee te denken ik mogelijkheden om mantelzorgtaken te kunnen combineren met werk.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De teammanager/supermarktmanager zoekt samen met de mantelzorger naar oplossingen. Eventueel een dienst ruilen of andere werktijden. 
 • Er is een mogelijkheid om flexibel te werken. Bijvoorbeeld langere pauze zodat de mantelzorger thuis een lunch kan maken voor het familielid en alles klaar kan zetten voor de middag. 
 • Tijdelijk minder werken. 
 • Een van onze jongeren heeft in de thuissituatie veel zorg voor zijn broertje met autisme. Ondanks dat wij van de medewerkers een bepaalde beschikbaarheid verlangen hebben we met hem kunnen afspreken vooral overdag doordeweeks te werken ipv de geijkte avonden en weekenden.  

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?

 • Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over het mantelzorg vriendelijke beleid binnen onze organisatie. 
 • In het functioneringsgesprek is er aandacht voor het combineren van mantelzorgtaken en werk. 
 • Men verwijst door naar Steunpunt Mantelzorg Nuenen, Mantelzorg.nl en Werk&Mantelzorg. 
 • Het is een hecht team van medewerkers die vaak al lang met elkaar samenwerken en aandacht en begrip hebben voor elkaar waardoor er voldoende vertrouwen en veiligheid is om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te helpen waar nodig. 

 

 

Jan Linders Nuenen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties