Werk&Mantelzorg

Jumbo supermarkt Panningen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 maart 2018

Jumbo Panningen is een lokaal betrokken supermarkt met regionale allure. Met 145 klantvriendelijke medewerkers, 35 vaste krachten en 110 hulpkrachten (scholieren/studenten) staan we 365 dagen per jaar klaar voor onze klant. Met service en klantgerichtheid maken we samen het verschil. Medewerkerstevredenheid is voor ons een belangrijke pijler.

Binnen Jumbo Panningen:

 • is bekend wat mantelzorg is
 • hechten we belang aan een goede werk-privé balans, uiteraard ook van onze mantelzorgers
 • is er een open klimaat waarin medewerkers zich veilig voelen om de combinatie werk en mantelzorg te bespreken
 • zijn de kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen, respect en er voor elkaar zijn van toepassing
 • zoeken we samen met mantelzorger en leidinggevende naar een maatwerkoplossing

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Na een uitleg over mantelzorg via ons intranet hebben we onze 145 medewerkers gevraagd een online enquête in te vullen. Hierin is gevraagd of men nu of eerder mantelzorger was, of de leidinggevenden hierover ingelicht zijn, of de combinatie met het werk stress opleverde, of de mantelzorger zich gesteund voelde door leidinggevenden en collega’s, hoeveel uur per week het mantelzorgwerk gemiddeld omvatte en wat er op het werk zou moeten veranderen om de combinatie werk/mantelzorg minder zwaar te doen zijn.
Hieruit is gebleken dat ruim 1 op de 8 van onze medewerkers momenteel mantelzorger is of dit eerder was. Deze enquête diende als nulmeting maar tevens ook voor een stukje bewustwording.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Aan de leidinggevenden binnen ons bedrijf zijn de uitkomsten van de online enquête gecommuniceerd en samen hebben we hierover gesproken. Omdat aandacht, begrip en vertrouwen altijd in ons bedrijf centraal staan (naar de klant maar ook naar onze medewerkers en tussen medewerkers onderling) streven we ernaar mantelzorg bespreekbaar te maken en zo nodig maatwerkoplossingen te zoeken.

 • Thema wordt besproken in de functioneringsgesprekken
 • Thema wordt periodiek besproken in het kaderoverleg
 • Kaderleden houden samen met ons ogen en oren open met betrekking tot mantelzorgwerk van medewerkers

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Binnen ons bedrijf zijn de lijntjes kort en hebben wij evenals onze leidinggevenden persoonlijk contact met onze medewerkers. Wanneer medewerkers geconfronteerd worden met mantelzorgwerk, kunnen en zullen we zo goed als mogelijk maatwerkoplossingen zoeken samen met de betreffende medewerker. Dit kan zijn:

 • Werktijden in overleg
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Zorgverlof

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We hebben het Arbeidsreglement gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We vragen medewerkers het kenbaar te maken wanneer zij zelf of hun collega’s mantelzorger zijn of worden.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg -> bij ons bekende mantelzorgers ontvangen een bloemetje als waardering.

www.jumbopanningen.nl

Jumbo supermarkt Panningen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties