Werk&Mantelzorg

Kamer van Koophandel Oost-Nederland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

De Kamer van Koophandel geeft aan dat je door het maken van goede afspraken een verhoogd verzuim en verlies van waardevolle arbeidskrachten kunt voorkomen. Als medewerkers steeds meer zorgtaken op zich moeten nemen, zullen werkgevers hierop moeten inspelen. In het kader van het nieuwe werken is veel mogelijk.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek/nul-meting Rie en Pago.
  • Berichten op intranet geplaatst.
  • Bewustwordingsbijeenkomst voor regionale bedrijfsleven georganiseerd in samenwerking met vakbeweging en werkgeversorganisaties.

 

Concrete stappen die gezet zijn om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Thema wordt belangrijk onderdeel van de dit jaar te organiseren Week van de ARBO voor de medewerkers, waarbij onderstaande punten aan de orde komen.
  • Met nieuwe medewerkers het gesprek aangaan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
  • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
  • Zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek gaan wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
  • Zorgt ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Kamer van Koophandel Oost-Nederland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties