Werk&Mantelzorg

Kinderopvang Koos en Peuterspeelzaal Raalte

Erkend mantelzorvriendelijk sinds: 25 april 2012

Om medewerkers te helpen werk en mantelzorg te combineren, bieden wij  flexibiliteit en maatwerk.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek/nul-meting gehouden.
  • Berichten op intranet geplaatst.
  • Posters over het thema opgehangen door de organisatie.
  • Thema besproken tijdens het teamoverleg.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in deorganisatie:

  • Zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek gaan wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
  • Leidinggevenden bieden medewerkers deze instrumenten en regelingen proactief aan en wijzen op de ondersteuningmogelijkheden die er zijn.
  • Leidinggevenden zijn, binnen de kaders, vrij in het maken van maatwerkafspraken met werknemers om werk en mantelzorg goed te kunnen combineren.
  • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
  • Aandacht voor medewerkers met langdurige zorgtaken maakt deel uit van ons (levensfasegericht) personeelsbeleid en staat op papier.
  • Het management geeft het goede voorbeeld bij het treffen van maatregelen voor mantelzorgers om het werk en de zorg voor anderen goed te kunnen combineren.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Kinderopvang Koos, neem dan kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Kinderopvang Koos en Peuterspeelzaal Raalte is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties