Werk&Mantelzorg

Klaverblad Zeeland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 oktober 2012

Klaverblad Zeeland is een samenwerkingsverband in Zeeland van tien deelnemende vrijwilligersorganisaties, waaronder de telefonische hulpdiensten zoals Sensoor en de Kindertelefoon. Met elkaar vormen zij een netwerk van meer dan 300 Zeeuwse patiëntenverenigingen, cliëntenraden en platforms die opkomen voor belangen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Bij het bureau Klaverblad Zeeland zijn 31 medewerkers in dienst.

Welke concrete acties zijn er uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het  thema?

  • Leidinggevenden en werknemers zijn voorgelicht over de combinatie werk en mantelzorg. Ze weten nu welke verlofregelingen, cao-regelingen en maatwerkoplossingen er zijn. Dit is ook vastgelegd in beleid waar elke medewerker inzicht in heeft.
     

Welke concrete stappen zijn gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar maatwerkoplossingen. Er bestaat een systematiek van functionerings- en mogelijke ad hoc gesprekken waarin o.a. mantelzorgkwesties aan de orde kunnen worden gesteld. Uitgangspunt is dat er individueel passende oplossingen worden gevonden naast algemeen geldende (cao)regelingen als zorgverlof. Dit is en wordt met werknemers gecommuniceerd.
  • Er is voor schriftelijke borging gezorgd, bijvoorbeeld in een personeelsreglement, beleidsnotitie, informatie op intranet etc. Ook betekent borging dat, als ‘interne ambassadeurs van het thema’ de organisatie verlaten, het thema op de agenda blijft staan.

Heeft u vragen over de aanpak van Klaverblad Zeeland? Neem dan contact op met Peter van den Berg, beleidsfunctionaris, telefoon: 0113-256856

Klaverblad Zeeland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties