Werk&Mantelzorg

Lampe Vitaal

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 6 november 2017

Lampe Therapie is een multidisciplinair gezondheidscentrum en fysiotherapiepraktijk waarin wij werken vanuit een topsportvisie. Ons team bestaat uit vakkundige (fysio)therapeuten die oprecht betrokken zijn bij hun patiënten. De kracht van Lampe is het combineren van technieken en de doelgerichte aanpak. En dat doen we voor iedereen.

Lampe Vitaal richt zich op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Onze visie is dat de basis van de gezondheid van de medewerker goed moet zijn, echter begint het bij de medewerker zelf. Er werken 15 mensen bij Lampe Vitaal.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Nulmeting naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg onder onze medewerkers
 • Berichten op intranet en via interne emails
 • Een cursus aan mantelzorgers zodat zij tools meekrijgen om goed voor zichzelf te blijven zorgen. We doen dit in combinatie met welzijnsorganisatie Sedna.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek en tijdens tussentijdse contacten met onze medewerkers. We hebben altijd aandacht voor de situatie van onze medewerkers en handelen daar ook naar.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van de functie
 • Tijdelijk minder werken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft.
  Er wordt dan besproken of werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We hebben jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg en dragen mantelzorgvriendelijk werken en vitale medewerkers uit naar onze eigen organisatie en naar onze klanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Debbie Ruiter, praktijkmanager, mail debbie@lampevitaal.nl.

www.lampevitaal.nl

Lampe Vitaal is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties