Werk&Mantelzorg

Leekerweide

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

Leekerweide biedt zorg, dagbesteding, ondersteuning en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking of een gelijkende zorgvraag. Leekerweide helpt hen om hun leven naar eigen inzicht en wens vorm te geven. Leekerweide heeft 20 vestigingen en er werken in totaal 950 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheden die de CAO gehandicaptenzorg biedt ten aanzien van mantelzorg (PBL- uren, diverse  verlofmogelijkheden).
 • De medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de verlofregeling van Leekerweide die de mantelzorger extra mogelijkheden biedt op het gebied van betaald /onbetaald verlof.
 • Verlofmogelijkheden, ook t.b.v. mantelzorg, staan op ons medewerkersplein (intranet) ter inzage voor alle medewerkers  en over de mogelijkheden worden artikelen gepubliceerd.
 • In februari 2016 wordt er een seminar betreffende Mantelzorgvriendelijk beleid gehouden op Leekerweide, georganiseerd door Kennisplatform Mantelzorg.
 • Brochures van het kennisplein Mantelzorg zijn verspreid onder de teams, op alle locaties.
 • De link www.ikzorg.nu is op ons medewerkersplein geplaatst.
 • Elke drie jaar wordt er een medewerkersonderzoek gehouden, waarin ook wensen aangegeven kunnen worden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt indien van toepassing besproken tijdens het functioneringsgesprek (“mantelzorg” wordt benoemd op het formulier en toelichting).
 • Het thema wordt zo nodig in het team-/afdelingsoverleg besproken.
 • In februari 2016 wordt een seminar over mantelzorg gehouden op Leekerweide, georganiseerd door Kennisplatform Mantelzorg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Medewerkers en leidinggevenden kunnen altijd over dit onderwerp in gesprek gaan indien van toepassing. Er wordt gezamenlijk gezocht naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden worden in allerlei vormen toegepast binnen onze organisatie (arbeidstijdenbeleid/slim plannen).
 • Er is een vastgesteld levensfasegericht personeelsbeleid met aandacht voor mantelzorg.
 • Alle medewerkers hebben PBL-uren (Persoonlijk budget levensfase) en een Jaarurensystematiek (JUS- flexibiliteit in de werkuren in perioden van het jaar) is in de CAO geregeld en opgenomen in het functioneringsgespreksformulier.
 • Tijdelijk minder werken is bespreekbaar en wordt regelmatig toegepast.
 • Thuiswerken wordt door diverse medewerkers gedaan, afhankelijk van de functie. Alle medewerkers kunnen thuis inloggen.
 • De mogelijkheden van de CAO gehandicaptenzorg (PBL- uren, diverse  verlofmogelijkheden) zijn onder de aandacht gebracht.
 • De verlofregeling van Leekerweide biedt ook voor de mantelzorger extra mogelijkheden van betaald /onbetaald verlof.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het onderwerp kan bespreekbaar gemaakt worden tijdens het functioneringsgesprek dat jaarlijks gehouden wordt. Het formulier en toelichting nodigt daartoe uit.
 • De bedrijfsarts kan bij de leidinggevende aangeven wanneer er knelpunten in de mantelzorgsfeer zijn bij de medewerker, die (kunnen) leiden tot ziekteverzuim en meedenken met de leidinggevende in aanpak en oplossingen.
 • De medewerker kan gebruik maken van ondersteuning door P&O of van de klachtenregeling, wanneer verzoeken niet gehonoreerd zouden worden.
 • De vertrouwenspersoon kan door de medewerker benaderd worden, wanneer de medewerker het moeilijk vindt om dit direct met de leidinggevende of P&O te bespreken.
 • Leekerweide gaat werken met zelforganiserende teams, waarbij medewerkers meer vrijheid krijgen om onderling rekening te houden met eventuele mantelzorgverplichtingen.
 • Teams worden gestimuleerd om problemen samen op te lossen.
 • Er is jaarlijks aandacht voor de Dag van de Mantelzorg. Op 10 november zetten we een bericht op ons medewerkersplein.

Heeft u vragen over de aanpak van Leekerweide, neem dan contact op met de heer Wouter Duyvis, manager P&O, tel: 0229-576868.

Leekerweide is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties