Werk&Mantelzorg

Lelie Zorggroep

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 4 januari 2016 

Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werkt Lelie zorggroep vanuit christelijke uitgangspunten, met veel gemotiveerde medewerkers, aan Zorg Thuis, Zorg in onze huizen en Hulpverlening (vanuit vijf verschillende werkmaatschappijen). In al het werk staat de zorg voor de cliënten centraal. 

Bij Lelie Zorggroep zijn 3.500 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging met 14 zorgvestigingen en enkele GGZ -mbulante locaties. 

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Via het intranet van Lelie zorggroep: lelienet. Hierop staan regelmatig korte nieuwsberichtjes en staat informatie over de cao-regeling ‘werk en mantelzorg’.

 • Op introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers wordt het thema geagendeerd. Op de introductiebijeenkomsten en de trainingen ‘samenwerken met mantelzorg’ wordt verteld hoe Lelie zorggroep omgaat met het thema. Zoals het op maat ‘ruimte maken’ voor de werkende mantelzorger, het benoemen/bespreken van de zorgtaken met de leidinggevende/het team.  Men werkt veel in teams en daar moet men op elkaar kunnen vertrouwen en kunnen rekenen.

 • Het bespreken van het thema in locatiemanagementoverleggen en teammanagersoverleggen.

 • Medewerkers kunnen contact opnemen (mailen of bellen) naar de helpdesk of telefoonlijn. Ook kunnen zij terecht bij maatschappelijk werk. Daar kunnen zij in gesprek over de combinatie tussen werk en zorg.  Ook komen de rollen ‘werk en privé’ regelmatig langs in gesprekken. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken tijdens functioneringgesprekken.

 • De afdeling HRM wordt gevraagd mee te denken in casuïstiek.

 • De arbocoördinator maakt het thema bespreekbaar.

 • Tijdens de training ‘samenwerken met mantelzorg voor professionals’ komt dit thema altijd ter sprake.  

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Cao: 2.5. Mantelzorg 6.9 cao. Werknemers die meer dan 8 uur per week en meer dan  drie maanden mantelzorg verrichten, geven dit aan bij de werkgever. De mogelijkheden worden onderzocht om te voorkomen dat de werknemer als mantelzorger overbelast raakt. Daarbij zal gekeken worden naar de voorwaarden voor het zorgverlof bij zeer ernstige ziekte.

 • (artikel 6.8.CAO) De werknemer heeft in overleg met de werkgever de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen voor een aaneen gesloten periode van maximaal drie maanden als er noodzakelijke thuisverpleging en/of – verzorging verleent moet worden aan een zeer ernstig zieke relatiepartner, (pleeg) ouders, (pleeg) kind of en verwant waarmee je samen woont. De werknemer verleent de werkgever een verklaring waaruit de noodzaak blijkt.

 • Taboe op thema doorbreken. Uit recent onderzoek is gebleken dat 55% van de werknemers schroom/ schaamte heeft om de mantelzorgtaken te bespreken op het werk. Wij willen een open cultuur scheppen, waardoor de medewerker weet/voelt dat voor dit thema aandacht en begrip is binnen de organisatie.

 • Verlof sparen in verlofmandje en hierbij  rekening houden met (eventuele) mantelzorg.

 • Tijdelijk minder werken in overleg (zie cao VVT ). 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Bespreekbaar maken tijdens functionering gesprek.

 • Nieuwe medewerkers attent maken op de cao VVT verlof

 • Casuïstiek bespreking met HRM .

 • Aandacht voor het thema tijdens de dag van de mantelzorg.

 • Aandacht in onze PR-uitingen voor mantelzorg en balans tussen werk en privé.

 • Vragen over het thema werk en mantelzorg in het Medewerkers tevredenheid onderzoek.

 

Corrie Vroon reikt Erkenning uit aan directeur Service Organisatie Hendrik Jan van den Berg. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Corrie Vroon, Productmanager mantelzorg en informele zorg, via: c.vroon@leliezorggroep.nl of 010 2640777/ 0613178793

Lelie Zorggroep is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties