Werk&Mantelzorg

Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 april 2014

Maatschappelijk Welzijn Coevorden zet inwoners van de gemeente Coevorden in hun kracht en motiveert ze om mee te doen. De professionals zijn de ogen en de oren in de buurt, zij weten wat er leeft en wat aandacht nodig heeft. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren bewoners waar nodig. Maatschappelijk werkers helpen bij het oplossen van problemen. Daarnaast heeft Maatschappelijk Welzijn Coevorden een Steunpunt Mantelzorg en een Steunpunt Vrijwilligerswerk. Samen zijn ze de kracht van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Er werken 30 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Introductiemail naar alle werknemers over hoe de organisatie om gaat met mantelzorg en werk
 • Gedeelte personeelshandboek verspreid met toelichtende brief onder bestaande werknemers
 • Presentatie tijdens organisatievergadering
 • Onderzoek/ nulmeting met digitale vragenlijst
 • Onderzoeksresultaten van digitale vragenlijst worden verspreid onder werknemers en Raad van toezicht.
 • Bijeenkomst voor medewerkers om onderzoeksresultaten te presenteren en in gesprek te gaan over verbeterpunten.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Bij het aannemen van nieuw personeel wordt tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek standaard aandacht besteed aan de balans tussen de privésituatie en werk en wordt verwezen naar het personeelshandboek.
 • Het bespreekbaar maken van mantelzorgtaken zijn eigen verantwoordelijkheid.
 • Begeleiding van mantelzorgers is een taak van de directeur. Medewerker zoekt zelf contact met directeur wanneer hij/zij in de knel komt.
 • Balans tussen privé en werk (met als één van de onderdelen mantelzorgtaken) wordt structureel onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijks terugkerende visiegesprekken.
 • De directeur gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend is dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan informatie gegeven en besproken of werk en mantelzorgtaken te combineren zijn en of er aanpassingen nodig zijn.
 • Maatwerkoplossingen, afhankelijk van de individuele situatie van de mantelzorger, evt. ook in de vorm van extra uren, zijn bespreekbaar in relatie tot werkopdracht van de organisatie.
 • Mantelzorgers krijgen een gesprek aangeboden met de mantelzorgconsulent over praktische kwesties.
 • In het bestaande personeelshandboek is een hoofdstuk opgenomen over de combinatie werk- mantelzorg. In dit hoofdstuk is bestaande wet-/ regelgeving aanwezig.
 • De Stichting besteedt jaarlijks aandacht aan de bij haar werkende mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg.
 • Op de website van Maatschappelijk Welzijn Coevorden wordt genoemd dat MWC een mantelzorgvriendelijke werkgever is.

Definitie mantelzorger

‘Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

 Je bent een mantelzorger wanneer je minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg verleent aan een naaste. Met mantelzorg bedoelen we de zorg die verder gaat dan de ‘normale’ zorg zoals de zorg voor uw gezonde kinderen of het eigen huishouden.’

 

Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties