Werk&Mantelzorg

Manders Totaal Onderhoud

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 16 januari 2019

Manders Totaal wil een duurzame oplossing bieden voor retail-, nieuwbouw- en onderhoudsvraagstukken door het conserveren en het esthetisch en energetisch opwaarderen van gebouwen en bouwwerken. Er werken 60 medewerkers bij Manders Totaal.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten via nieuwsbrieven.
 • Documentatie opgenomen in intranetomgeving.
 • We zetten een mantelzorgmakelaar in op het moment dat een medewerker aangeeft hier behoefte aan te hebben. Samen met de medewerker kijkt de mantelzorgmakelaar op welke manier ondersteuning kan worden gegeven.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema inzetbaarheid en werk/privé balans wordt besproken tijdens functioneringsgesprekken.
 • Medewerkers zijn op de hoogte van de verschillende mogelijkheden voor zorgverlof zijn binnen Manders Totaal.
 • Op het moment dat er een mantelzorgsituatie is, gaan we samen direct kijken op welke manier ondersteuning geboden kan worden.
 • De externe HR-adviseur zorgt ervoor dat wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied, deze informatie gedeeld wordt met belanghebbenden in de organisatie.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Vanuit cao zijn er verschillende verlofregelingen mogelijk
 • Flexibele werktijden
 • Maatwerkoplossingen. Dit wordt bekeken via Projectleider, Directeur en HR adviseur.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Nieuwe medewerkers worden gewezen op de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning.
 • Wordt bespreekbaar gemaakt tijdens functioneringscyclus.
 • Alle info wordt op intranetpagina gezet.
 • Er wordt een Mantelzorgvriendelijke passage opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
 • Tijdens de komende functioneringsgesprekken in Q1 2019 met medewerkers wordt aandacht besteed aan het thema mantelzorg.
 • We zetten een Mantelzorgmakelaar in op het moment dat dit onderwerp speelt bij een medewerker. Samen bekijken zij op welke manier aan de medewerker ondersteuning kan worden gegeven.
 • Bij behoefte vanuit functioneringsgesprekken wordt in 2019 de Mantelzorgmakelaar bij een toolboxmeeting uitgenodigd om meer te vertellen over het thema mantelzorg.
Manders Totaal Onderhoud is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties