Werk&Mantelzorg

Manteling

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 februari 2018

Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of handicap, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die hulp bieden. Er werken 12 betaalde medewerkers en 300 onbetaalde vrijwilligers bij Manteling.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Voor betaalde medewerkers:

 • Onderzoek naar beleving combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer voor werknemers
 • Bijeenkomst met het team dmv een dialooggesprek over mantelzorg
 • Er staat informatie over op de website en er is een passage over mantelzorg opgenomen in het beleid

Voor vrijwilligers:

 • Onderzoek naar beleving combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer voor vrijwilligers
 • Er staat informatie over op de website en er is een passage over mantelzorg opgenomen in het beleid

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Voor betaalde medewerkers:

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek
 • Thema wordt besproken in het teamoverleg

Voor vrijwilligers:

 • Thema wordt besproken tijdens evaluatiegesprekken met vrijwilligers
 • Thema wordt met regelmaat besproken tijdens vrijwilligers bijeenkomsten, ook in verband met ondersteunende activiteiten die wij bieden voor mantelzorgers

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Voor betaalde medewerkers:

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuis werken

Voor vrijwilligers:

 • Gesprekken tussen coördinator en vrijwilliger
 • Time-out van het vrijwilligerswerk

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • De mogelijkheden voor mantelzorgers staan duidelijk op papier in een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage.
 • Leidinggevende gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuissituatie. Daarbij wijst ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden.
 • De coördinator gaat bij het intakegesprek met een aspirant vrijwilliger het gesprek aan over de thuissituatie en de mogelijke ondersteuning voor mantelzorgers.
 • De leidinggevende maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Er is jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg. Dit is onze ‘core’-business; mantelzorgende collega’s en vrijwilligers worden hierin meegenomen.
 • Er is informatie op de website te vinden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Kölker, coördinator informele zorg, nk@mantelingwalcheren.nl.

www.mantelingwalcheren.nl

Manteling is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties