Werk&Mantelzorg

Martin Cuypers BV

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 maart 2017

Martin Cuypers B.V. wil mensen gezond, efficiënt en met plezier in hun kantooromgeving laten werken. Het bedrijf is gevestigd in Venray en er werken 15 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Er is een e-mail verstuurd naar alle medewerkers met daarin een uitleg van het begrip “mantelzorger” en een oproep aan degenen die hier mee te maken hebben, dit kenbaar te maken bij hun leidinggevende. Samen kan er dan naar een oplossing worden gezocht. Bij deze mail als bijlagen meegezonden de brochures “wegwijzer voor mantelzorgers” en de “wegwijzer voor leidinggevenden”.
  • We hebben het Personeelsreglement gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

  • Thema mantelzorg is een vast onderwerp in het functioneringsgesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

  • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
  • Wettelijke verlofregelingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • We hebben het Personeelsreglement gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
  • We hebben mantelzorg een vast onderwerp van gesprek gemaakt tijdens functioneringsgesprekken.
  • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Bart Everaerts, Algemeen Directeur, BartEveraerts@martin-cuypers.nl.

Martin Cuypers BV is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties