Werk&Mantelzorg

Martini Ziekenhuis Groningen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 16 november 2017

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod medisch-specialistische zorg in een gastvrije omgeving. Onze zorgprocessen zijn efficiënt georganiseerd, met de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt. Als duurzame onderneming zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeren we onder meer in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er werken 2988 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een mantelzorgkrant  gemaakt met daarin ook alle regelingen vermeld. Deze krant is verspreid over alle afdelingen en daarnaast digitaal beschikbaar. Zie bijlage 1 onderaan deze pagina.
 • Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg waarbij telkens wordt gekozen voor een andere invulling. Op die dag zetten we de mantelzorgers in het zonnetje, delen we een attentie uit, proberen we bewustwording te creëren bij zowel de mantelzorger als de collega’s en leidinggevenden.
 • We vragen actief aandacht voor het thema door berichtgeving op intranet en in de nieuwsbrief voor leidinggevenden.
 • We organiseren jaarlijks de workshop mantelzorg voor de werkende mantelzorgers, waarin wordt ingegaan op het meer in balans brengen van werk en privé.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Duurzame Inzetbaarheid (wij noemen het “sterk in je werk”) is een belangrijk onderdeel van de – dagelijkse en jaarlijkse – dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Mantelzorg wordt besproken tijdens het jaargesprek  als onderdeel van het thema balans, maar wordt in 2018 ook als onderwerp opgenomen in het Jaargesprek.
 • Daarnaast is ook het gesprek m.b.t. frequent verzuim gebaseerd op het huis van werkvermogen van professor Ilmarinen. Balans werk/privé is hierbij onderwerp van gesprek.
 • We proberen door aandacht te besteden aan het onderwerp en bewustwording te creëren door bijvoorbeeld de mantelzorgkrant, maar ook door dialoogvragen het gesprek op gang te brengen op de werkplek zelf. zie bijlage 2 onderaan deze pagina.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie
 • Tijdelijk minder werken (door inzet PersoonlijkLevensfaseBudget uren)
 • Thuiswerken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar in de dialoog (dagelijks en in het Jaargesprek) als onderdeel van Sterk in je Werk (Duurzame Inzetbaarheid).
 • Leidinggevenden voeren het gesprek met medewerkers over hun balans en inzetbaarheid in relatie tot hun mantelzorgtaken. Er wordt besproken of de combinatie werk en mantelzorg goed gaat of dat er (tijdelijk) aanpassingen nodig zijn. Maatwerk wordt hierbij geboden.
 • In 2018 wordt Mantelzorg als thema meegenomen in het Medewerkerstevredenheidonderzoek. We willen nog meer informatie over de ervaring/beleving, wensen en behoefte van de mantelzorgers binnen onze organisatie. Mogelijk komt uit dit onderzoek naar voren dat het goed of noodzakelijk is om, naast het bestaande, meer passend instrumentarium, beleid en mogelijk scholing te ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Esther Eisen, Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, tel: 050-5246505.

bijlage 1 Mantelzorgkrant

bijlage 2 Dialoogvragen

www.martiniziekenhuis.nl

Martini Ziekenhuis Groningen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties