Werk&Mantelzorg

Medial

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 mei 2011

Medial is een van de grootste diagnostische centra van Nederland en heeft 380 medewerkers. Er zijn twee grote laboratoria in Hoofddorp en Haarlem Zuid, een kleiner laboratorium in Haarlem Noord en een groot aantal (ca. 50) bloedafnamepunten in de regio.

Medial voert de volgende acties uit om medewerkers bewust te maken van het thema:

 • Online onderzoek naar werk en mantelzorg binnen Medial.
 • Ansichtkaarten ‘Ben jij 1 op de 8?” verspreidt binnen de organisatie.
 • Regelmatig berichten geplaatst op intranet en in het personeelsblad MediaLink.
 • Workshops voor alle leidinggevenden en roosterplanners georganiseerd.
 • Faciliteren van mantelzorgverlof.
 • Pilot telefonisch spreekuur door mantelzorgmakelaar.
 • Het is een gespreksonderwerp bij functioneringsgesprekken en bij verzuimgesprekken door leidinggevenden.


Medial zet de volgende stappen om het thema te implementeren in de organisatie:

 • Workshop voor leidinggevenden en roosterplanners.
 • Introductie van diverse regelingen (sommige regelingen zijn nieuw, andere regelingen zijn voor een ruimere groep dan gezinsleden/directe familie beschikbaar gemaakt).
 • Maatwerkoplossingen aanbieden waarbij flexibiliteit en een volwassen arbeidsrelatie belangrijke peilers zijn.
 • Het aanbieden van de diensten van een mantelzorgmakelaar.


Medial zet de volgende stappen om het thema te borgen in de organisatie:

 • De leidinggevende zijn een cruciale schakel tussen beleid en uitvoering. Zij hebben een goed kader vanuit de organisatie nodig om in de praktijk te kunnen handelen. Door middel van periodieke ‘opfrisworkshops’ worden de leidinggevenden gefaciliteerd om (beleid) woorden om te zetten in praktische daden.
 • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg werkbaar is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Door het onderwerp standaard op te nemen in gesprekken met medewerkers over kort frequent verzuim.
 • Regelmatig onder de aandacht brengen van het onderwerp via Medialink en via Intranet.

Hebt u vragen over de aanpak van Medial? Neem dan contact op met Marian van Rijn, hoofd P&O. Telefoon:  023-8909278.

www.medial.nl

Medial is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties