Werk&Mantelzorg

Medisch Spectrum Enschede (MST)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 maart 2015.

Het Medisch Spectrum Enschede telt ongeveer 4000 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Voorbereiding
– Draagvlak gecreëerd bij Raad van Bestuur, HRM en Arbo
– Opstellen van een plan van aanpak voor de organisatie

Onderzoek en bewustwording
– Presentatie bij OR, Teamhoofdenoverleg en HRM-afdeling over de combinatie werk en mantelzorg met daarbij aankondiging voor het online onderzoek
– Uitreiken van voorlichtingsmateriaal tijdens looptijd van het onderzoek
– Nieuwsmails op intranet, vaste pagina op intranetpagina HRM

Terugkoppeling van onderzoeksresultaten met conclusies en aanbevelingen
– Presentatie bij OR, HRM

Implementatieactiviteiten
– Lunchbijeenkomst voor werkende mantelzorgers
– Diepte-interviews met werkende mantelzorgers
– Inzetten van de WerkZorg Adviseur
– Opstellen en vaststellen van HRM-beleid

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • In 2015 worden alle leidinggevenden getraind in het bespreekbaar maken van het onderwerp en de instrumenten die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de medewerker
 • Inzet van de WerkZorg Adviseur als intermediair tussen leidinggevenden en medewerker
 • Opname in functioneringsgesprekken

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wettelijke Verlofregelingen
  – Cao afspraken zoals beschreven in de Cao ziekenhuizen 2011-2014:
  * 13.2 Persoonlijk levensfasebudget (inzetten van PLB-uren ivm mantelzorg)
  * 13.3 Verlof
  * 13.4 Arbeid en Zorg
 • Wet Aanpassing Arbeidsduur
  – Aanpassingen in arbeidstijden (roostering) , thuiswerken indien gepast
  – Aanpassingen in het functie en/of takenpakket

Maatwerkoplossingen:

 • Inzetten van WerkZorg Adviseur bij medewerker
 • Training voor werknemers met mantelzorgtaken
 • Training voor leidinggevende rondom het bespreekbaar maken en oplossingen aandragen
 • Spreekuur mantelzorg, gebruik Steunpunt mantelzorg binnen ziekenhuis
 • Individuele of collectieve coaching (De kunst van het zorgen en loslaten)
 • Elk jaar een activiteit voor de werkende mantelzorger rondom de Dag van de Mantelzorg

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg wordt opgenomen in het HRM en Arbobeleid van de organisatie
 • Jaarlijkse aandacht voor mantelzorg rondom de Dag van de Mantelzorg

MST is begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Heeft u vragen over de aanpak van Medisch Spectrum Enschede, neem dan contact op met Ron Paludanus, Beleidsadviseur Human Resource Management Beleid, mail: r.paludanus@mst.nl of bel: 053-487 3008.

HR special 2015 met interview mantelzorger MST

Persbericht MST Erkenning

Medisch Spectrum Enschede (MST) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties