Werk&Mantelzorg

MEE Samen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 juni 2019

Ons ideaal is een inclusieve samenleving, onze visie is participatie als basis voor inclusie. Wij zien meedoen mogelijk maken als onze missie, waarbij wij uitgaan dat vanuit verbinding beweging ontstaat. Er werken 300 medewerkers bij MEE Samen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Kennisdag voor alle medewerkers met als thema mantelzorg, waarbij mantelzorg vanuit verschillende invalshoeken is belicht.
 • Verspreiden van informatie over mantelzorg via intranet voor medewerkers en specifieke informatie voor leidinggevenden.
 • Inhoudelijke workshop voor medewerkers met mantelzorgtaken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er is ruimte in de individuele gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden.
 • Daarnaast is er een praktijkcoach die bevraagt kan worden op o.a. meedenken in belastbaarheid.
 • Informatieverstrekking via intranet.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibel werken, mogelijkheden om thuis te werken, later te starten indien mogelijk, uren verspreiden over meerdere dagen, wettelijke regelingen zoals zorgverlof, onbetaald verlof, tijdelijke arbeidsduurvermindering.
 • Ruimte om werkzaamheden tussen collega’s over te dragen.
 • Inzet van PBL-uren.
 • Deze afstemming vindt plaats tussen medewerker en leidinggevende.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We besteden periodiek aandacht aan het thema mantelzorg.
 • Mede afhankelijk van de vraag besteden we aandacht tijdens de kennisdag en verstrekken we aansluitend informatie aan medewerkers en leidinggevenden over ondersteuningsmogelijkheden in het kader van mantelzorg.

MEE Samen ondersteunt vier werkmaatschappijen, te weten MEE Oost, MEE IJsseloevers, MEE Veluwe en MEE Drenthe. Mantelzorg wordt vanuit MEE Samen gefaciliteerd.

MEE Samen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties