Werk&Mantelzorg

Microsoft NL

Ambassadeur sinds: 20 mei 2010

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds 15 november 2012

Microsoft Nederland helpt mensen en organisaties bij het verwezenlijken van doelen, dromen en ambities. Dat doen ze door mensen te inspireren en technologie te ontwikkelen die aansluit op de steeds veranderende behoeften van gebruikers. Vanuit de vestiging in Schiphol richt Microsoft zich op de Nederlandse markt. Microsoft Nederland telt momenteel ruim 700 medewerkers.

Waarom aandacht voor werk en mantelzorg?

‘In de afgelopen jaren is Microsoft Nederland op reis gegaan om de mogelijkheden van onze technologie maximaal te benutten, in de manier waarop we leven en (samen)werken. Microsoft Nederland is daarmee een voorloper op het gebied van het Nieuwe Werken. Onze medewerkers voelen zich hierdoor prettiger en de organisatie is productiever. Het nieuwe Werken realiseert niet alleen de mogelijkheden van mensen en organisaties, maar ook dat van de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door nieuwe mogelijkheden te bieden voor o.a. arbeidsparticipatie, diversiteit, mobiliteitsvraagstukken en voor een lagere Co2-uitstoot. En ook door mensen beter te laten samenwerken om maatschappelijke uitdagingen beet te pakken.’

Wat wil Microsoft bereiken?

‘Er zijn verschillende ontwikkelingen in onze samenleving gaande waardoor gewenst en ongewenst de vraag naar mantelzorg in Nederland toeneemt. Dat raakt onze organisatie in twee opzichten. Microsoft gelooft enerzijds dat technologie een belangrijk middel is in de verandering van de manier waarop we de totale zorg verlenen. Anderzijds raakt het ons als organisatie. Of eigenlijk de mensen die bij ons werken. Zorg voor kinderen en mantelzorg is vanuit sociaal opzicht even belangrijk als de optimalisering van de zorgsector. Wij zijn overtuigd dat het Nieuwe Werken ons als organisatie de ruimte biedt een betere combinatie van werk en zorg te bieden aan collega’s. Dit is een aanname die we graag onder de loep nemen.’

Waar staat Microsoft momenteel met werk en mantelzorg?

‘Microsoft Nederland wil die aanname toetsen door in eerste instantie de bewustwording rondom de combinatie van mantelzorg en werk te vergroten. Dit doen we door eerst intern aandacht te vragen voor het onderwerp en het bespreekbaar te maken. Door in dialoog te gaan, te confronteren, te discussiëren, en vooral veel vragen te stellen. Daarnaast zullen we praktische ondersteuningsmogelijkheden aanbieden; we brengen bestaande hulpbronnen onder de aandacht en onderzoeken nieuwe mogelijkheden.’

Raad van Anders

Geen raad van bestuur, advies of commissarissen, maar een Raad van Anders. In de Raad van Anders bespreken mensen buiten Microsoft op een onbevangen manier steeds andere actuele vraagstukken. De Raad van Anders helpt Microsoft met de ogen van anderen naar zichzelf te kijken, hun blik te verruimen, en onverwachte oplossingen te bedenken. Wat vinden anderen van de antwoorden van Microsoft op de vragen van deze tijd? De vierde Raad van Anders stond in het teken van het thema werk en mantelzorg.

Heeft u vragen over de aanpak van Microsoft?
Neem dan contact op met Cees van de Par, directeur Publieke Sector Microsoft.

Microsoft ontvangt Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’

Microsoft NL is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties