Werk&Mantelzorg

MN

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

Wij werken aan de financiële toekomstvoorziening van bijna 2 miljoen mensen. Dat doen we door de uitvoering van pensioen- en sociale regelingen en verzekeringen voor onze opdrachtgevers. Naast het uitvoeren van deze taken adviseren wij onze opdrachtgevers. Hierbij streven wij zowel naar financieel als maatschappelijk rendement en langetermijn waardecreatie voor onze stakeholders. Er werken 1000 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben afspraken gemaakt hoe om te gaan met het thema met bestuurder, OR en vakbonden. In onze CAO hebben we afgesproken dat we gaan onderzoeken hoe we collega’s kunnen ondersteunen bij het vinden of uitvoeren van goede mantelzorg. Vervolgens is er een artikel opgenomen in de CAO.
 • Er zijn mantelzorgambassadeurs aangesteld: daarbij helpen collega’s elkaar om de juiste info te vinden.
 • Op intranet is er een pagina gewijd aan dit onderwerp. Vorig jaar heeft een collega een blog geschreven over de mantelzorg die zij heeft gegeven aan een van haar dementerende ouders. Daarmee werd het onderwerp bespreekbaar voor andere collega’s in dezelfde situatie.
 • Er is een lunchbijeenkomst over het thema werk en mantelzorg in samenwerking met Werk&Mantelzorg georganiseerd waarin aandacht is besteed aan het thema werk en mantelzorg, balans werk-privé en de wetgeving rondom WMO. Er is geïnventariseerd bij de deelnemers of er behoefte is aan een verdiepende workshop.
 • We zijn trots op het verkrijgen van de Erkenning door MN.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Bij MN is er sprake van integraal management. Dat betekent dat leidinggevenden en medewerkers continu met elkaar in gesprek zijn, waarbij een onderwerp als mantelzorg zeker ook aan de orde kan komen.
 • HR heeft hierin een faciliterende/adviserende rol waar ook gebruik van wordt gemaakt.
 • Er is een kwartaal-overleg tussen HR en de mantelzorgambassadeurs om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen over hoe mantelzorg onder de aandacht kan worden gebracht.
 • HR neemt het thema werk en mantelzorg mee als onderdeel van het bredere vitaliteitsoverleg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wij hebben mantelzorgambassadeurs die je verder kunnen informeren. Zij:
  – Verwijzen medewerkers naar de informatie over mantelzorg op intranet en beantwoorden vragen over wat er aan ondersteuning is voor mantelzorgers binnen MN.
  – Zijn aanspreekpunt voor medewerkers die mantelzorger zijn en advies willen over hoe ze werk en privé kunnen combineren en overleggen indien nodig met de HR business partner die verantwoordelijk is voor vitaliteit en verzuim.
  – Zijn een luisterend oor voor medewerkers die mantelzorger zijn en
  – Vervullen deze rol naast hun functie
 • De collectieve zorgverzekeraar van MN, CZ, biedt 14 dagen vervangende mantelzorg aan en een vergoeding voor een instructie of training voor mantelzorg.
 • Er is de mogelijkheid om een tijdelijke parkeerplaats aan te vragen om zo snel weg te kunnen (via mantelzorgambassadeur).
 • Er bestaat een mogelijkheid tot het sparen van verlof voor mantelzorg, zie voor meer informatie hiervoor de regeling sabbatical in de CAO art. 5.5.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Op intranet is een pagina gewijd aan het thema werk en mantelzorg: Mantelzorgondersteuning-binnen-MN-publicaties.pdf.
 • Er is een lunchbijeenkomst georganiseerd bij MN waarin aandacht is besteed aan het thema werk en mantelzorg, balans werk-privé en de wetgeving rondom WMO. Er is geïnventariseerd bij de deelnemers of er behoefte is aan een verdiepende workshop.
 • Wij besteden op de Dag van de Mantelzorg aandacht aan de combinatie werk en mantelzorg.

Voor meer informatie over de aanpak van MN kunt u contact opnemen met Ingeborg Mussche, ingeborg.mussche@werkenmantelzorg.nl

MN is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties