Werk&Mantelzorg

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 december 2015

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is de droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Dat doet NSGK niet alleen door financiële steun te geven aan projecten die deze droom dichterbij brengen; we geven zelf ook graag het goede voorbeeld. Practice what you preach. We hebben ons kantoor bijvoorbeeld volledig toegankelijk gemaakt voor medewerkers en gasten met een beperking, en werven actief stagiairs en collega’s met een beperking. Ook het faciliteren van mantelzorg past binnen dit ideaal van NSGK.

Bij NSGK zijn 25 medewerkers werkzaam en er is één vestiging.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De regelingen worden jaarlijks besproken in ons teamoverleg én ook met de medewerkers die vanuit huis werken
 • Mantelzorg is een terugkerend thema in onze interne communicatie.
 • NSGK ondersteunt diverse respijtzorg projecten, bij elke aanvraag komt het onderwerp Mantelzorg ter sprake
 • Mantelzorgers mogen in werktijd mee naar arts afspraken
 • NSGK steunt ook projecten voor ouders van kinderen en jongeren met een handicap. Daardoor staan mantelzorgers altijd op het netvlies van de medewerkers
 • Er zijn verschillende vormen van zorgverlof opgenomen in ons Rechtspositiereglement. Bovenop de wettelijk bepaalde regelingen doen wij het volgende:
  • Bij kortdurend zorgverlof wordt het salaris volledig doorbetaald;
  • Bij langdurend zorgverlof wordt over de opgenomen uren 40% salaris doorbetaald.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het wordt besproken in het arbeidsvoorwaarden gesprek
 • De regelingen worden jaarlijks besproken in ons teamoverleg én ook met de medewerkers die vanuit huis werken
 • We vragen bij vacatures uitdrukkelijk naar sollicitanten uit onze doelgroep (jongeren met een beperking en ouders van jongeren met een beperking)
 • Thema wordt besproken in bilaterale overleggen 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Het is opgenomen in ons Rechtspositiereglement
 • Maatwerk is altijd mogelijk:
  • Tijdelijk minder werken
  • Tijdelijk (meer) thuiswerken
  • Flexibele werktijden
  • Tijdelijk afstoten van taken 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Meer dan wettelijk geregeld in ons Rechtspositiereglement.
 • Als blijkt dat medewerkers mantelzorgtaken hebben, wordt dit met de betrokkene besproken. Betrokkene wordt op de bestaande regelingen gewezen en indien nodig wordt er maatwerk toegepast.
 • Wordt besproken in het indiensttredingsgesprek.
 • Ons personeelsbestand bestaat ook uit mensen met een handicap en een chronische ziekte, we zorgen voor elkaar op de werkvloer.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Marjolein Laamers (office manager), via mlaamers@nsgk.nl, 020 6791200

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties