Werk&Mantelzorg

Nijhof Installatietechniek

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 29 september 2014

Naast innovatieve technieken is het leveren van service en kwaliteit al 45 jaar de motor achter Nijhof installatietechniek. Voor hen betekent aandacht voor duurzaamheid meer dan alleen het toepassen van energiebesparende technieken. Nijhof wil voorzien in de energiebehoefte van de huidige én de toekomstige generatie. Nijhof is gevestigd in Broekland en er werken 48 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek/nulmeting van Stichting Werk&Mantelzorg naar de belevingvan het thema onder werknemers
  • Berichten over nulmeting en mantelzorgondersteuning in Nijhof nieuwsbrief
  • Gesprek met adviesbureau Jong en Veer

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • We gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie.
  • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
  • We hebben een presentatie gehouden aan en de W&M onderzoeksresultaten besproken met de personeelsvertegenwoordiging.
  • We informeren de medewerker over de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers door gebruik te maken van producten uit verzuimverzekering.
  • We adviseren en hebben actief contact met het steunpunt mantelzorg van de gemeente.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Heeft u vragen over de aanpak van Nijhof Installatietechniek, neem dan contact op met mevrouw A. Nijhof, directeur/eigenaar, mail:a.nijhof@nijhof-broekland.nl of tel:0570-531888.

Artikel over aanpak Nijhof in IZ mei 2015

Nijhof Installatietechniek is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties