Werk&Mantelzorg

Norgine

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 december 2018

Norgine streeft naar verbetering van de kwaliteit van leven voor patiënten door de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van hoge kwaliteit genees- of hulpmiddelen. Norgine heeft 14 vestigingen en er werken 50 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Lunchbijeenkomst om het onderwerp te introduceren;
 • Verdiepingsbijeenkomst met mantelzorgende collega’s;
 • Terugkoppeling bevindingen en tips van de verdiepingsbijeenkomst aan het management;
 • HR Advisor heeft deelgenomen aan informatiebijeenkomst van brancheorganisatie Vereniging Innovatieve geneesmiddelen;
 • Deelname aan de werkgeverbijeenkomst “Buzz-tour Werk&Mantelzorg ” van de gemeente Amsterdam.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Open en informele werksfeer, mantelzorgers worden gehoord door hun lijnmanager;
 • Gezamenlijk lunchen om het aankaarten van mantelzorg makkelijker te maken. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Het werk zelf organiseren waar mogelijk;
 • Thuiswerken;
 • Flexibele werktijden;
 • Mantelzorgers kunnen naar hun lijnmanager indien dat nodig is.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Thema mantelzorg is vermeld in de personeelsgids;
 • In Genie (intranet) zal er informatie worden verstrekt over mantelzorg, waaronder mogelijkheden voor ondersteuning en verlofregelingen;
 • Link M-power van Werk&Mantelzorg is opgenomen op In Genie (intranet);
 • Aandacht voor mantelzorg op Dag van de mantelzorg (10 november), bijvoorbeeld door deelname aan initiatief van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
Norgine is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties