Werk&Mantelzorg

Ondernemend Emmen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 december 2012

Ondernemend Emmen (voorheen VPB Emmen) brengt ondernemers in verbinding. Met elkaar en met iedereen die een bijdrage kan leveren aan een optimaal ondernemingsklimaat in Emmen. Hun activiteiten richten zich op techniek & industrie, internationaal ondernemen, kennisdeling, netwerken, parkmanagement en het stimuleren van de lokale economie in de meest ruime zin van het woord. Met zo’n 300 leden vertegenwoordigt Ondernemend Emmen ongeveer 16.000 fte.

Ondernemend Emmen erkent de meerwaarde en de prioriteit van het thema werk en mantelzorg. Zij willen hun leden in staat stellen zich voor te bereiden op maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen. Het thema werk en mantelzorg wordt daarom regelmatig onder de aandacht gebracht.

In 2019 is de website www.mantelzorginfopunt.nl gelanceerd. Deze website biedt werkgevers concrete tips en informatie om de combinatie werk en  mantelzorgtaken voor hun werknemers te vergemakkelijken. In de loop van 2021 wordt deze website uitgebreid met een overzichtelijk e-learning traject voor werkgevers.
Mantelzorg Infopunt is samengesteld door Ondernemend Emmen in samenwerking met de projectpartners en associated partners van het project In For Care binnen het Interreg Noordzeeregio Programma.

Ondernemend Emmen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties