Werk&Mantelzorg

Ordina

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 23 april 2015 

Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met ruim 2.900 medewerkers. Zij bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg. Zij streven naar ICT die mensen écht verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat doen zij door samen met de klanten duurzaam te innoveren.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op intranet en in nieuwsbrieven. Wekelijks ontvangen alle medewerkers het Connect-nieuws in hun mailbox. Vanuit HRM plaatsen wij 1x per maand thema’s in deze nieuwsbrief over welzijn zoals de balans tussen werk en privé. De ondersteunende middelen die wij als Ordina bieden voor het mantelzorgschap worden hierin genoemd, maar ook een uitleg over wat mantelzorg inhoudt en welke rol dit in de huidige en toekomstige maatschappij heeft.
 • Op de introductiedag informeren wij medewerkers over hoe belangrijk het is om werk en privé in balans te houden. We informeren hen over de ondersteunende middelen die bij deze balans een bijdrage kunnen leveren. Specifiek wordt een mantelzorg-voorbeeld genoemd, welk effect mantelzorg kan hebben op het welzijn en welke zorg die Ordina hierbij biedt.
 • Daarbij bieden we alle medewerkers het Prevent-loket aan. Het loket waar medewerkers met balans-vraagstukken (bijvoorbeeld mantelzorg) en welzijnsvraagstukken terecht kunnen. Wij zijn van mening dat zeker voor mantelzorgers het soms een uitdaging is om ook goed voor zichzelf te zorgen. Het Prevent-loket biedt een luistert oor en coaching om tijdens deze zorgperiode goed in balans te blijven en niet “leeg” te lopen. In de PR voor dit Prevent-loket benoemen wij als voorbeeld ook het risico dat een mantelzorger loopt m.a.w. de balans tussen werk en privé moet behouden worden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Ordina bevordert de dialoog tussen medewerker en leidinggevende als het gaat om de privé-werk balans, waaronder mantelzorg. Dit komt aan de orde tijdens beoordelingsgesprekken, de loopbaangesprekken en de tussentijdse evaluaties.
 • Naast de geijkte HRM-momenten van gesprekken bevordert HRM tijdens de training voor  managers de competentie “gespreksvaardigheid”. M.a.w. “hoe verbind je echt met je medewerker” waarin het welzijn van de medewerker centraal staat. Bespreek de privé-werk balans van de medewerker en maak het mantelzorgschap bespreekbaar.
 • Ook via onze nieuwsbrieven stippen we continue onderwerpen aan die de dialoog bevorderen, het mantelzorgschap. Dit zijn de managersnieuwsbrieven die wekelijks worden verzonden en tevens de medewerkersnieuwsbrieven die ook wekelijks worden verzonden.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie
 • Verlofsparen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken (Ordina biedt hiervoor de perfecte faciliteiten)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In de arbeidsvoorwaarden staat specifiek het zorgverlof genoemd, waar de mantelzorger een beroep op kan doen.
 • Wij wijzen de nieuwe medewerker op de ondersteuningsmogelijkheden voor de mantelzorger. Het team van ons Prevent-loket kan mentale ondersteuning geven tijdens deze zorg-periode.
 • In onze HR-cyclus is het thema “mantelzorg” geborgd. De HR cyclus bestaat uit minimaal 4 gespreksmomenten die de leidinggevende moet voeren met medewerker. De werk-privé balans is hierin een bespreekpunt, waar mantelzorg ook onder valt.
 • Via de managersnieuwsbrief “Need2Know” geven we informatie over wat mantelzorg is en dat het belangrijk is zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek te gaan wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Hans Adriani van de gemeente Nieuwegein (links) reikt de Erkenning uit aan Willem de Fiouw van Ordina (rechts).

Heeft u vragen over de aanpak van Ordina, neem dan contact op met Jolanda van Raamsdonk, HR manager gezondheidsbeleid (jolanda.van.raamsdonk@ordina.nl).

Persbericht Samen voor Nieuwegein

Ordina is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties