Werk&Mantelzorg

Pantein

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 december 2016

Pantein beschikt over een uniek en breed aanbod van diensten en producten op het gebied van gezondheid, wonen en zorg.
Dat Pantein er wil zijn voor de mensen, ligt besloten in de naam van de organisatie. Pantein staat voor allesomvattend, overkoepelend, op alle manieren (Pan) en voor of aan u (tein). Kijkend en handelend vanuit de klant en zijn behoeften, maar ook met aandacht en goede zorg voor elkaar binnen Pantein. Bij Pantein werken 3452 medewerkers en 74 specialisten. Pantein bestaat uit het Maasziekenhuis, Zorgcentra Pantein en Thuiszorg Pantein.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op intranet van Pantein wordt verwezen naar verschillende links zoals:
  www.werkenmantelzorg.nl ; www.mezzo.nl; www.wehelpen.nl; www.carenzorgt.nl
 • Op intranet is er een speciale omgeving ingericht voor medewerkers die ook mantelzorgers zijn. Daar worden feiten benoemd t.a.v. werk en mantelzorg, er komen mantelzorgers aan het woord en er is een verwijzing naar verlofmogelijkheden.
 • In nieuwsbrieven is verwezen naar de informatie op het intranet van Pantein en er wordt verwezen naar de Dag van de Mantelzorg.
 • Er zijn affiches opgehangen en folders verspreid.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema was opgenomen in het formulier voor het jaargesprek tussen medewerker en leidinggevende maar zal binnen de nieuwe organisatiestructuur als terugkerend thema in teamoverleggen binnen de kleinschalige teams geborgd moeten gaan worden.
 • De vraag of iemand mantelzorger is, wordt meegenomen in het teamgesprek. Daarbij ook de vraag hoe de balans tussen mantelzorg en werk ervaren wordt.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te kijken hoe een mantelzorger tijd vrij kan maken van het werk:

 • Inzet van opgebouwde meeruren
 • Aanpassing in werktijden
 • Mogelijkheid om in tijdelijkheid contracturen te verminderen
 • Opgebouwde vakantie uren besteden
 • Verschillende verlofregelingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema was opgenomen in het formulier voor het jaargesprek tussen medewerker en leidinggevende maar zal binnen de nieuwe organisatiestructuur als terugkerend thema in teamoverleggen binnen de kleinschalige teams geborgd moeten gaan worden.
 • Het is een terugkerend thema in het teamoverleg.
 • De nieuwsbrief Platform Mantelzorg wordt verstuurd naar wijkmanagers. Zij zorgen voor verspreiding binnen de teams.
 • Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg.
 • Medewerkers worden attent gemaakt op de Mantelzorgwaardering en hoe iemand daar voor in aanmerking kan komen.
 • Om mensen te attenderen op de Dag van de Mantelzorg en op de Mantelzorgwaardering worden er extra flyers extra nieuwsbrieven gemaakt om te verdelen binnen de teams. Voor de collega’s zelf, maar ook voor de familieleden/contactpersonen van bewoners.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Roelien Verstegen, wijkmanager, mail: r.verstegen@pantein.nl tel: 06-20453933.

Persbericht Pantein over ontvangst Erkenning

Pantein is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties