Werk&Mantelzorg

PEP Den Haag

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

PEP Den Haag is een kenniscentrum en helpt maatschappelijke organisaties om drempels weg te nemen die actief burgerschap in de weg staan. Dit doet PEP door wetenschappelijke inzichten rond participatie en emancipatie naar praktische tools en tips te vertalen. De expertisegebieden van PEP zijn vrijwillige inzet, informele (mantel)zorg, emancipatie en diversiteit. PEP adviseert, traint en verbindt organisaties bijvoorbeeld met het vinden van meer vrijwilligers in de zorg, succesvol mantelzorgbeleid of interculturele communicatie. Bij PEP werken 27 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Allereerst zijn de medewerkers van PEP geïnformeerd over het tekenen van de intentieverklaring voor mantelzorgvriendelijk werken op 24 februari 2017. Foto’s van deze bijeenkomst zijn gedeeld met collega’s en op de social media kanalen van PEP geplaatst. Ook heeft de Directeur tijdens de tweewekelijkse personeelsbijeenkomst verteld over waarom PEP het belangrijk vindt om op te gaan voor de Erkenning ‘Wij Werken Mantelzorgvriendelijk’.

Vervolgens is HR aan de slag gegaan. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers naar hun beleving van de combinatie werk en mantelzorg. De resultaten en vervolgacties op het onderzoek zijn gedeeld tijdens de personeelsbijeenkomst en gedeeld via de mail. Dit in combinatie met informatie over de mogelijkheden die er zijn voor mantelzorgers binnen PEP. Alle informatie staat ook in het personeelshandboek, zodat het makkelijk terug is te vinden en het ook nieuwe medewerkers bereikt. Verder zijn er berichten over mantelzorg en resultaten van het onderzoek op het intranet geplaatst en wordt het onderwerp opgenomen in de jaargesprekken tussen de directie, HR en de medewerkers.Op de Dag van de Mantelzorg worden alle mantelzorgers binnen PEP (anoniem) in het zonnetje gezet en andere medewerkers eraan herinnert dat zij rekening houden met mantelzorgers in hun omgeving.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Behalve dat het onderwerp mantelzorg steeds terugkomt in de jaargesprekken, blijven we er ook aandacht aan besteden op de werkvloer en in de personeelsbijeenkomsten. De mogelijkheden voor mantelzorgers zijn zowel aan medewerkers als leidinggevenden gemaild en terug te vinden in het  Personeelshandboek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen. Zo sluiten de oplossingen het beste aan op de persoonlijke behoeften van iedere mantelzorger. Afhankelijk van de functie van de medewerker kunnen flexibele werktijden, (onbetaald) langdurig verlof, verlof sparen, tijdelijk minder werken of thuiswerken oplossingen zijn. De afspraken tussen leidinggevende en medewerker worden vervolgens schriftelijk vastgelegd.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

In het personeelshandboek is een passage opgenomen over werk en mantelzorg. De mogelijkheden voor mantelzorgers zijn voor iedereen vindbaar op de gezamenlijke share.

In de gesprekken met nieuwe medewerkers zullen we het gesprek aangaan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we hen op de mogelijkheden m.b.t. mantelzorg binnen PEP.

HR gaat in gesprek met de huidige medewerkers, en wanneer bekend wordt dat deze mantelzorgtaken heeft, bespreken we of de combinatie werk en mantelzorg te realiseren is, en of er aanpassingen nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Blom, HR Adviseur, mail: a.blom@pepdenhaag.nl

PEP Den Haag is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties