Werk&Mantelzorg

Philadelphia Cluster Intensieve Zorg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 maart 2016

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke zorginstelling. Zij begeleidt landelijk mensen met een verstandelijke beperking en streeft ernaar dat haar cliënten, mede dankzij de inzet en het werk van Philadelphia, gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Het werk wordt gedaan vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijk-heidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.

Het cluster Intensieve Zorg biedt zorg en ondersteuning aan ca. 1.100 cliënten. Het zijn cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en een ernstige of lichte beperking (SGEVG, SGLVG) en cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Daarnaast maakt de intensieve ouderen zorg en de zorg voor kinderen met een intensieve begeleidingsvraag onderdeel uit van het cluster.

Bij Philadelphia Zorg Cluster Intensieve Zorg, onderdeel van de landelijke stichting, werken 1800 medewerkers verspreid over 70 vestigingen. Het landelijke clusterkantoor is gevestigd in Amersfoort.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er zijn berichten op intranet geplaatst met als doel medewerkers te informeren over de mogelijkheden rondom mantelzorg, arbeidsvoorwaarden en ondersteuningsmogelijkheden.
 • Philadelphia organiseert  en heeft  aandacht voor de Dag van de Mantelzorg d.m.v. presentaties in locatiemanagersoverleg en teamoverleg binnen de locaties.
 • Binnen de onderdeelcommissie (regionale OR) is aandacht geschonken aan  het mantelzorgvriendelijk beleid van cluster IZ.
 • HR stimuleert gesprekken tussen locatiemanager en medewerker over werk/privé balans en verlofmogelijkheden.
 • Er is een verhalenwedstrijd uitgeschreven met de oproep verhalen over de combinatie werk en mantelzorg in te sturen door mantelzorgers en/of door collega’s. Hier is breed intern aandacht aan besteed. De winnares van de verhalenwedstrijd betrof een medewerker van het cluster Intensieve Zorg, dit is ook breed uitgemeten en zijn artikelen aan gewijd op intranet en in het personeelsblad.
 • We zijn nog van plan: verdere terugkoppelingen vanuit de locaties inventariseren en hierop  interventies zetten.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema bespreken in jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprek (functioneringsgesprek) met behulp van de tool ‘Wat beïnvloedt mij?’
 • Bespreekbaar maken mogelijkheden, flexibiliteit organisatie bijvoorbeeld door te thuiswerken, aanpassing uren, percentages, diensten, wat nodig is om de mantelzorg te leveren.
 • Medewerkers uitnodigen gesprek aan te gaan.
 • Vanuit preventie aanbieden diensten providerboog, psycholoog, schuldhulpverlening, coaching en Resilians als erkenning en ondersteuning medewerker als mantelzorger.
 • In het locatiemanagersoverleg (LMO) staat  mantelzorg op de agenda en onderwerp van gesprek tussen managers, uitwisseling ervaringen.
 • Mantelzorg staat op de agenda binnen de locaties.

Welke maatwerkoplossingen zijn  mogelijk in de organisatie en hoe is dit geregeld?

 • Contract aanpassen van 100 naar 80% tijdelijk, met baangarantie;
 • Sparen uren om in tijden van nood op te kunnen nemen voor verzorging partner;
 • Thuiswerken;
 • Flexibel werken, vrijheid;
 • Tijdelijke oplossingen gezocht;
 • (on)betaald verlof;
 • Coach aangeboden aan medewerker ter verlichting gedachten en complexe situatie;
 • Collega’s informeren over situatie;
 • Meedenken in mogelijkheden uren, diensten.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Landelijke implementatie handreiking vrijwilligers en mantelzorgers (vanuit de andere kant bekeken, mantelzorger die onze cliënten ondersteunen.
 • Philadelphia gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in de handreiking.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functionerings/R&O-gesprekken.
 • Locatiemanager/HR gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Er is een presentatie/workshop gehouden voor locatiemanagers van cluster IZ, in het 4e kwartaal 2015 door Margreet Woessner, Stichting Werk&Mantelzorg. Thema’s werksessie:
  o Wat is mantelzorg, huidige ontwikkelingen, feiten en cijfers
  o Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid (beleid & regelingen, bekendheid, cultuur)
  o Wettelijke regelingen, maatwerkoplossingen
  o Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op?
  o Hoe maak je het bespreekbaar?
  o Goede voorbeelden en tips.

Heeft u vragen over de aanpak van Philadelphia Zorg Cluster Intensieve Zorg, neem dan contact op met Mark Noppert, HR adviseur, tel: 033-760 2845.

Philadelphia Cluster Intensieve Zorg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties