Werk&Mantelzorg

Philadelphia Zorg Midden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke zorginstelling. Zij begeleidt landelijk mensen met een verstandelijke beperking en streeft ernaar dat haar cliënten, mede dankzij de inzet en het werk van Philadelphia, gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Het werk wordt gedaan vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.

Bij Philadelphia Zorg Midden, onderdeel van de landelijke stichting, werken 450 medewerkers verspreid over 45 vestigingen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We informeren medewerkers via intranet over mogelijkheden rondom mantelzorg via intranet, arbeidsvoorwaarden en ondersteuningsmogelijkheden
 • We realiseren ons dat ook cliënten mantelzorger kunnen zijn. Onze medewerkers gaan hierover het gesprek met hen aan.
 • We hebben in de organisatie aandacht voor de Dag van de Mantelzorg
 • We organiseren een workshop van Werk&Mantelzorg voor locatiemanagers
 • We plaatsen een artikel in de ‘Hé ik heb een idee’, een blad voor medewerkers en vrijwilligers (zie bijlage)
 • Locatiemanager en medewerker voeren gesprekken over werk/prive balans, verlofmogelijkheden
 • Er is een poster ontwikkeld om het thema onder de aandacht brengen, deze wordt opgehangen op alle locaties (zie bijlage)
 • Er is een digitaal forum voor mantelzorgers op de webversie van ‘Hé ik heb een idee’ waar reacties over het onderwerp geplaatst kunnen worden

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • We bespreken het thema jaarlijks in het resultaat- en ontwikkelingsgesprek (functioneringsgesprek).
 • We maken mogelijkheden bespreekbaar, de organisatie geeft flexibiliteit bijvoorbeeld door thuis te werken, aanpassing van uren, percentages, diensten, of anderszins. Wat nodig is om mantelzorg te leveren.
 • We nodigen medewerkers uit om het gesprek aan te gaan.
 • Vanuit preventie bieden we diensten zoals onze providerboog, psycholoog, schuldhulpverlening, coaching en Resilians.
 • In het MT is personeelsbeleid rondom mantelzorg onderwerp van gesprek tussen managers, ervaringen worden uitgewisseld.

Welke maatwerkoplossingen zijn  mogelijk in de organisatie en hoe is dit geregeld?

 • Tijdelijk aanpassen van contract van 100 naar 80% met baangarantie;
 • Sparen van uren om deze in tijden van nood op te kunnen nemen voor verzorging partner
 • Thuiswerken
 • Flexibel werken, vrijheid in roosteren
 • Tijdelijke oplossingen zoeken
 • Meedenken in mogelijkheden rondom uren, diensten, verlofregelingen 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Leidinggevenden gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • Leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functionerings/R&O-gesprekken.
 • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Workshop voor leidinggevenden regio Midden, over werk & mantelzorg, thema’s werksessie:
  o Wat is mantelzorg, huidige ontwikkelingen, feiten en cijfers
  o Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid (beleid & regelingen, bekendheid, cultuur)
  o Wettelijke regelingen, maatwerkoplossingen
  o Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op?
  o Hoe maak je het bespreekbaar?
  o Goede voorbeelden en tips.

Heeft u vragen over de aanpak van Philadelphia Zorg Midden, neem dan contact op met Patricia van Schuijlenburg, HR adviseur, tel: (010) 238 33 70.

Het interview met Philadelphia Noordwest: ‘Mantelzorgvriendelijk beleid hoog op de agenda houden’. 

Het promotiefilmpje waarin werkende mantelzorgers aan het woord zijn. 

De Erkenning van Philadelphia Zorg Noordwest

Poster

Bijlage

Artikel

Philadelphia Zorg Midden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties