Werk&Mantelzorg

Philadelphia Zorg Noordwest

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 mei 2015

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke zorginstelling. Zij begeleidt landelijk mensen met een verstandelijke beperking en streeft ernaar dat haar cliënten, mede dankzij de inzet en het werk van Philadelphia, gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Het werk wordt gedaan vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.

Bij Philadelphia Zorg Noordwest, onderdeel van de landelijke stichting, werken meer dan 400 medewerkers verspreid over 32 vestigingen. Regio Noordwest gaf het afgelopen jaar meer aandacht dan ooit aan de mantelzorg. De regio laat hiermee zien, dat zij zich realiseert, dat onze cliënten mantelzorgers hard nodig hebben, maar dat van onze medewerkers ook mantelzorg wordt gevraagd. Die ruimte willen wij medewerkers ook bieden. De regio is hiermee de eerste. Andere  regio’s van Philadelphia zullen volgen. De Erkenning Mantelzorgvriendelijke Organisatie  draagt daar vanzelfsprekend aan bij. Deze Erkenning sluit aan  bij de kernwaarden van Philadelphia: professionaliteit, verantwoordelijkheid, passie en aandacht .

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op ons intranet hebben we aandacht besteed aan het onderwerp mantelzorg.
 • Philadelphia besteedt aandacht aan de Dag van de Mantelzorg.
 • Philadelphia Noordwest hield een vitaliteitsdag voor medewerkers in april 2015, met aandacht voor het thema mantelzorgers.
 • De onderdeelcommissie (regionale OR) is geïnformeerd over en betrokken bij het mantelzorgvriendelijk beleid van Noordwest. Zo is er ondersteuning en draagvlak bij de regionale ondernemingsraad.
 • Philadelphia maakte een promotiefilm waarin collega’s die ook mantelzorger zijn aan het woord kwamen. Dit om het gesprek tussen collega’s en leidinggevende te stimuleren.
 • Afdeling HR stimuleert gesprekken tussen leidinggevenden en medewerker over werk/privé balans en verlofmogelijkheden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • We bespreken het thema in het jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingsgesprek (functioneringsgesprek).
 • Verder hebben we het over de mogelijkheden die onze flexibele organisatie biedt. Zoals  thuiswerken, aanpassing uren, percentages, diensten en wat nodig is om de mantelzorg te leveren.
 • Vanuit preventie bieden we diensten aan ter ondersteuning van de medewerker als mantelzorger, denk hierbij aan coaching. 

Welke maatwerkoplossingen zijn  mogelijk in de organisatie en hoe is dit geregeld?

 • Contract aanpassen van 100 naar 80% tijdelijk met baangarantie;
 • Sparen uren om in tijden van nood op te kunnen nemen voor verzorging partner
 • Thuiswerken
 • Flexibel werken, vrijheid
 • Tijdelijke oplossingen zoeken
 • Meedenken in mogelijkheden uren, diensten

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Landelijke implementatie handreiking vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Philadelphia gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in de handreiking.
 • Locatiemanager/HR gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Workshop voor locatiemanagers Noordwest, over werk & mantelzorg, thema’s werksessie:
  o Wat is mantelzorg, huidige ontwikkelingen, feiten en cijfers
  o Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid (beleid & regelingen, bekendheid, cultuur)
  o Wettelijke regelingen, maatwerkoplossingen
  o Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op?
  o Hoe maak je het bespreekbaar?
  o Goede voorbeelden en tips.

Heeft u vragen over de aanpak van Philadelphia Zorg Noordwest, neem dan contact op met Maartje Zegers, HR adviseur, mail m.zegers@philadelphia.nl of telefoon: (020) 630 49 00/ (06) 12 22 03 24.

Persbericht n.a.v. ontvangst Erkenning

Het interview met Philadelphia Noordwest: ‘Mantelzorgvriendelijk beleid hoog op de agenda houden’. 

Het promotiefilmpje waarin werkende mantelzorgers aan het woord zijn. 

De Erkenning van Philadelphia Midden

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4 tm 6

Philadelphia Zorg Noordwest is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties