Werk&Mantelzorg

Plus Huls van den Nieuwboer

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 november 2019

Plus Huls van den Nieuwboer is al ruim honderd jaar in de familie. Klantvriendelijkheid, service, kwaliteit en lokale betrokkenheid staan hoog in het vaandel bij deze supermarkt. De familie idealen zijn nooit uit het oog verloren en dat betekent ook oog hebben voor de medewerker met mantelzorgtaken. Bij Plus Huls werken 140 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De directie heeft kennis gemaakt met het onderwerp werk en mantelzorg tijdens een ‘Rondetafelgesprek Mantelzorg werkt’ van de wethouder in de gemeente Borne.
 • Vervolgens heeft er een kennis en inspiratiegesprek met adviesbureau Jong en Veer plaatsgevonden.
 • De directie heeft deelgenomen aan de workshop ‘Effectief omgaan met mantelzorg’ door Jong en Veer.
 • Tijdens de kaderbijeenkomst is met alle leidinggevenden het onderwerp besproken.
 • Leidinggevenden hebben het onderwerp teruggekoppeld in de teams.
 • Er is bij directie informatiemateriaal beschikbaar rondom de combinatie werk en mantelzorg.
 • De directeur agendeert het onderwerp bij de Supermarktketen PLUS in het kader van de meest verantwoorde supermarkt op landelijk niveau.
 • Op 7 november ontvangt directie in bijzijn van medewerkers door wethouder van de Gemeente Borne de landelijke erkenning.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • De directie vindt het heel belangrijk dat medewerkers op tijd aan de bel kunnen trekken als er sprake is van mantelzorg. Dit draagt zij actief uit naar de medewerkers.
 • Er is bij directie, het team en de medewerkers aandacht voor elkaars privé-situatie en er wordt regelmatig over gesproken. Team lossen hierin veel onderling zelf op.
 • Mantelzorg wordt besproken in de functioneringsgesprekken.
 • Via whats-app groepen wordt informatie van steunpunt Mantelzorg verspreid; denk aan informatie en aanbod voor jonge mantelzorgers.
 • Jaarlijks wordt de combinatie van werk en mantelzorg benoemd op een gepast moment, zoals dit jaar in de jaarbrief van de directie naar medewerkers rondom Kerst en Nieuwjaar.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Tijden aanpassen in roosters als het gaat om uren en dagen.
 • Tijdelijk andere taak en/of functie.
 • Inzetten van verlofregelingen.
 • Gebruik maken van het Steunpunt Mantelzorg voor maatwerkoplossingen.
 • Er is een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden op lokaal en landelijk niveau.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is een passage opgenomen over mantelzorgvriendelijk werkgeverschap in het aanstellingscontract.
 • We gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Er is bekend gemaakt wat het lokale Steunpunt kan betekenen in de individuele mantelzorgondersteuning; Plus ontvangt de nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg.
 • Leidinggevenden en medewerkers kunnen gebruik maken van de ‘Werkgevershelpdesk’ van Jong en Veer.

Supermarkt Plus Huls van den Nieuwboer is begeleid door Jong en Veer, een professioneel mantelzorgbureau voor bedrijven.

Voor meer informatie over de aanpak van Plus Huls van den Nieuwboer kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Plus Huls van den Nieuwboer is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties