Werk&Mantelzorg

Proteion

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

Proteion heeft diverse intramurale locaties (10), Kantoorgebouw in Venray en Horn, en diverse regiokantoren in Noord Limburg. Bij Proteion werken bijna vierduizend collega’s in talloze zorgfuncties en ondersteunende diensten.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op intranet geplaatst (vaste pagina en nieuwsbericht).
 • Posters en kaarten over het thema opgehangen door de organisatie
 • Personeelsblad Thuis uitgegeven.
 • Onderwerp bij informatiebijeenkomst inzake verlofregeling.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Het verlofreglement is gewijzigd en er is een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • Met nieuwe medewerkers het gesprek aangaan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het verlofreglement.
 • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken en werkoverleggen
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Informatieverstrekking over het thema “werkende mantelzorger” organisatie breed.
 • Mogelijkheden tot (tijdelijke) aanpassing van contract en flexibele inzet.
 • Zorgt ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg.
 • Wijst de werkende mantelzorger op “vrijwillige” ondersteuning vanuit de zorgondersteuner.

Heeft u vragen over de aanpak van Proteion, neem dan contact op met de afdeling HR, 0475 850 345. Of met het klantencentrum: 088-850 00 00 (te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Proteion is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties