Werk&Mantelzorg

Provincie Drenthe

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 november 2014

Bij Provincie Drenthe werken 480 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een artikel over mantelzorg in ons personeelsblad geplaatst.
 • Het onderzoek van Werk & Mantelzorg is onder alle provinciale medewerkers (incl. leidinggevenden) uitgevoerd.
 • Gekoppeld daaraan is bij de start van de enquête aan iedereen de flyer ‘Ben jij 1 op de 8?’ uitgedeeld en zijn meerdere berichten op intranet geplaatst.
 • Een banner en posters over het thema zijn opgehangen in het provinciehuis.
 • De medewerkers zijn via intranet op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het onderwerp mantelzorg is als een apart item opgenomen in het format dat wordt gebruikt voor de functioneringgesprekken waardoor het nu een vast onderdeel uitmaakt tijdens deze gesprekken.
 • De onderzoeksrapportage is gedeeld met het dagelijks bestuur en de OR.
 • De afdeling personeelszaken geeft via intranet (Huisnet) voorlichting over bestaande (wettelijke) regelingen voor (zorg)verlof. 

Bij de provincie Drenthe zal waar nodig gekeken worden naar maatwerk. De (wettelijke) regelingen en faciliteiten die binnen de provincie Drenthe gelden zijn:

 • Kortdurend zorgverlof
 • Langdurig of palliatief verlof
 • Calamiteitenverlof
 • Partime werken
 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken
 • Individueel Keuze Budget

Heeft u vragen over de aanpak van provincie Drenthe, neem dan contact op met de afdeling Personeelszaken, tel: 0592-365555.

Provincie Drenthe over mantelzorg

Campagne Drenthe mantelzorgvriendelijk

Persbericht 'Erkenning Mantelzorgvriendelijk voor Drenthe'

Provincie Drenthe is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties