Werk&Mantelzorg

Provincie Zuid-Holland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2018

De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met ruim 3,5 miljoen inwoners op een gebied van bijna 3.000 km2. De provincie Zuid-Holland weegt wensen en belangen, verbindt partijen en geeft ruimte. Op die manier wil het provinciaal bestuur van Zuid-Holland dat onze provincie aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en recreëren. Ongeveer 1.500 medewerkers werken hier dagelijks aan.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er wordt in november 2018 een nulmeting gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • Op het intranet wordt (voor eind 2018) gepubliceerd dat Provincie Zuid-Holland oog heeft voor de werk privé balans en dus ook voor de werk mantelzorg balans van haar medewerkers met verwijzing waar mensen intern en extern terecht kunnen voor meer informatie. Hierover wordt via het Binnenplein op intranet gecommuniceerd.
 • Er zijn 3 voorlichtingsbijeenkomsten over werk en mantelzorg en een balansworkshop voor werkende mantelzorgers gehouden die goed bezocht zijn.
 • Er zijn levensfase ambassadeurs aangesteld die ook op het combineren van werk en mantelzorg advies en ondersteuning kunnen bieden.
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk en HR is nauw betrokken geweest bij het project Mantelzorg.
 • Het thema werk en mantelzorg maakt onderdeel uit van onze opgave Goed Werkgeverschap, onderdeel Vitaliteit.
 • Leidinggevenden zijn op de hoogte van de mogelijkheden en waar zij medewerkers mee kunnen helpen / naar kunnen verwijzen.
 • Er wordt via intranet communicatie aandacht besteed aan de Erkenning die we krijgen op 9 november 2018 (Dag van de Mantelzorg) voor mantelzorgvriendelijk werkgever.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Leidinggevenden zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheden en waar zij medewerkers mee kunnen helpen / naar kunnen verwijzen.
 • Thema wordt besproken in het Goede Gesprek en is bespreekbaar in teamoverleg of als thema in SMO’s.
 • Thema is integraal onderdeel van ons personeelsbeleid en inzetbaarheidsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk privé balans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Thuiswerken (afhankelijk van functie)
 • Flexibele werktijden/ flexibele /vaste roosters
 • (Tijdelijk) minder werken
 • (Tijdelijk) minder zware projecten/werk te doen
 • (Tijdelijk) op een andere afdeling werken
 • Verlofuren kopen
 • Tijd voor tijd sparen
 • Tijdens werktijd in pauze zaken kunnen regelen
 • Tussendoor even weg kunnen
 • Verlofregelingen volgens CAO Provincies

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Er wordt verwezen naar de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden op intranet.
 • De leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar tijdens het Goede Gesprek.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Ondersteuning wordt aan de medewerker geboden in de vorm van Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW kan meedenken met oplossingsmogelijkheden, maar zeker ook in het kader van de werk privé balans en het omgaan met de problematiek).
 • Levensfase ambassadeurs nemen het thema mee in hun ondersteuningsaanbod.
 • Het thema maakt integraal onderdeel uit van ons duurzame inzetbaarheidsbeleid.
 • We besteden aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
Provincie Zuid-Holland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties