Werk&Mantelzorg

Raamwerk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

Raamwerk ondersteunt mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de Duin- en Bollenstreek. We dragen zorg voor de kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat betekent dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de zorgbehoeften, maar ook ons best doen om onze cliënten een zo gewoon mogelijk leven te bieden. Er werken 1000 medewerkers bij Raamwerk.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een nulmeting houden onder medewerkers naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • De uitkomsten en actiepunten zijn gecommuniceerd naar de medewerkers, waaronder het houden van een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers over de combinatie werk en mantelzorg.
 • Op intranet staat informatie waar men terecht kan voor ondersteuning intern en extern.
 • Er zijn folders over het gemeentelijke ondersteuningsaanbod beschikbaar bij de afdeling M&O.
 • We hebben een voorlichtingsbijeenkomst voor onze werkende mantelzorgers georganiseerd op 13 februari 2019.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Met het uitzetten van een onderzoek naar de beleving op de werkvloer van de combinatie werk en mantelzorg is de dialoog in de organisatie op gang gebracht.
 • Er is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor medewerkers.
 • Het thema wordt meegenomen in jaargesprekken met de medewerkers bij het bespreken van de werk/privé-balans.
 • Een goede werk/privé-balans is onderdeel van het medewerkersbeleid en het bespreken van de combinatie werk en mantelzorg past in het duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en medewerker kijken samen in overleg wat mogelijk is aan maatwerkoplossingen
 • Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld aanpassing in roosters en/of werktijden, (tijdelijk) minder werken
 • Gebruik van verlofregelingen o.a. volgens de CAO Gehandicaptenzorg

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Informatie is beschikbaar op intranet en bij de afdeling M&O.
 • Het thema mantelzorg is onderdeel van ons vitaliteits- en duurzame inzetbaarheidsbeleid / M&O-beleid.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).

Voor meer informatie over de aanpak van Raamwerk, kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Raamwerk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties