Werk&Mantelzorg

Rabobank Vallei en Rijn

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 5 juli 2013

Rabobank Vallei en Rijn is een ambitieuze, coöperatieve bank met stevige wortels in de lokale samenleving. De kernen Ede, Wageningen, Bennekom, Veenendaal, Rhenen en Achterberg vormen een dynamisch en aantrekkelijk gebied om te wonen en werken. Al meer dan 100 jaar investeren we in onze klanten en de lokale samenleving. Niet voor niets geloven we dat we allemaal een aandeel in elkaar hebben: we dragen dat ook in ons werk uit. Vallei en Rijn telt ca. 150 medewerkers. De hoofdvestiging bevindt zich in Ede.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek/nulmeting van Werk&Mantelzorg naar hoe thema leeft binnen organisatie
  • Terugkoppeling van resultaten onderzoek
  • Berichtgeving over mantelzorg en de regelgeving op intranet
  • Mantelzorg wordt indien van toepassing besproken tijdens functioneringsgesprek en/of werkbesprekingen
  • Er worden regelmatig individueel afspraken met medewerkers gemaakt over hoe het werk te combineren met mantelzorg

De beschikbaarheid van verlofregelingen brengen we onder de aandacht in de terugkoppeling van het onderzoek naar de medewerkers. Hierin staat dat medewerkers gebruik kunnen maken van de wettelijke regelingen en dat medewerkers minder kunnen gaan werken, gebruik kunnen maken van flexibele werktijden en dat ze contact kunnen opnemen met iemand van “De Medewerker” voor ondersteuning.

We maken het thema bekend en bespreekbaar in de POP gesprekken/functioneringsgesprekken. Hier bespreken de leidinggevenden met de medewerkers hoe zij de balans privé en werk ervaren. Daarnaast sporen we de medewerkers aan om in gesprek te gaan met hun leidinggevenden om te praten over dit onderwerp.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

We willen dit onderwerp ieder jaar terug laten komen, in ieder geval door op de dag van de Mantelzorg te communiceren over mantelzorg. Daarnaast zullen we op de site waar alle algemene informatie over de bank te vinden is, een stukje over mantelzorg plaatsen. Op die manier kan iedereen erbij en wordt ook iedere nieuwe medewerker op het onderwerp mantelzorg gewezen. Daarnaast zijn we binnen de bank bezig met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Een onderdeel hiervan is de balans tussen privé en werk, waar ons inziens de combinatie werk en mantelzorg onderdeel vanuit maakt. Deze thema’s komen ieder jaar terug en zo borgen we dat er ook over mantelzorg wordt gesproken.

Rabobank Vallei en Rijn is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties