Werk&Mantelzorg

Rabobank

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 6 november 2018

De Rabobank is een financiële dienstverlener. De missie is Growing a better world together. Hier hoort bij goed voor elkaar en de wereld zorgen. Zorg voor elkaar betekent ook dat er een gesprek is over mantelzorg. Rabobank telt 90 vestigingen en 28.000 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een mantelzorgpagina op intranet met achtergrondinformatie en suggesties voor het maken van afspraken met de leidinggevende en ook hoe je als manager om kunt gaan met medewerkers die mantelzorg verlenen.
 • Er is een platform woonleefzorg.nl dat ontwikkeld is door Rabobank en Interpolis, dit is voor klanten, en ook voor medewerkers te gebruiken.
 • Er is een campagne geweest waarbij iedere bank er aandacht aan kon geven, met alle materialen erbij.
 • Op 6 november wordt de erkenning op een toepasselijke manier uitgereikt aan een lid van de groepsdirectie. Er zijn kaartjes gedrukt en digitaal beschikbaar om op die dag of in de week daarna mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Alle locaties krijgen deze mogelijkheid aangeboden.
 • De informatie over Mantelzorg is up-to-date gemaakt. Hierover en over de erkenning informeren we alle medewerkers op 6 november.
 • In de bestaande vragenlijst over gezondheid en vitaliteit van medewerker, wordt bij stress Mantelzorg als mogelijke oorzaak opgenomen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Vanuit GROW! (ons medewerkerontwikkelsystematiek) is de aandacht erop gericht om het te hebben over de medewerker en hoe hij/zij kan groeien in de functie, hierbij staan we ook stil bij de persoonlijke omstandigheden, dus ook mantelzorg.
 • Medewerker en leidinggevenden kunnen de mantelzorgpagina van de Arbodienst benaderen.
 • Bedrijfsartsen zijn beschikbaar voor het bevorderen van de dialoog (ook via e-consult).
 • In de verzuimtrainingen is altijd ook aandacht voor het oefenen van preventieve gesprekken, welke signalen zijn er, hoe vraag je door, etc. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen, passend binnen volwassen arbeidsverhoudingen en eigenaarschap.
 • Het Nieuwe Werken stimuleert medewerkers tijd en plaats onafhankelijk (thuis) te werken (dit is wel afhankelijk van de functie).
 • Tijdelijk minder werken in overleg met je leidinggevende. Via persoonlijk budget kunnen extra uren gekocht worden.
 • Medewerkers kunnen gebruikmaken van zorgverlof en calamiteitenverlof in overleg met de leidinggevende.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie

 • Het is geborgd in de maandelijkse GROW! gesprekken tussen leidinggevende en medewerker.
 • Het onderwerp heeft een vaste plek op het intranet van de Rabobank (HR-portaal).
 • Jaarlijks terugkerende momenten van aandacht.
 • Op 6 november (in de week van de Dag van de Mantelzorg) zorgen we voor veel aandacht voor de Mantelzorgers en de mogelijkheden die de bank biedt om werk en mantelzorg te combineren.

Heeft u vragen over de aanpak van de Rabobank, neem dan contact op met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl

Rabobank is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties