Werk&Mantelzorg

RCI Financial Services BV

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2015

RCI Financial Services B.V. is het financieringsbedrijf van Renault en Nissan en is een dochteronderneming van RCI Banque, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Parijs. RCI staat voor Renault Credit International. De organisatie is gespecialiseerd in financieringen en diensten (verzekeringen, etc.) van de merken Renault, Nissan, Dacia en Samsung Motors en is vertegenwoordigd in 35 landen in Europa, Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Rusland en Zuid-Korea. In Europa is RCI Banque de grootste lease- en financieringsmaatschappij met ongeveer 700.000 contracten. De 2 belangrijkste pijlers zijn: particuliere financieringen en dealerfinanciering. In Nederland werken bij RCI Financial Services BV 44 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een aparte pagina op intranet ingericht over mantelzorg waar naast achtergrondinformatie ook handvatten worden geboden voor de mantelzorgers.
 • Er is aandacht aan besteed in de HR info krant, deze komt 2 x per jaar uit
 • Er zijn brochures over werk en mantelzorg onder de doelgroepen verspreid
 • We hebben poster over het thema mantelzorg opgehangen door de organisatie
 • Er is een personeelsbijeenkomst gehouden waar mantelzorg in het kader van het levensfasebewust personeelsbeleid is geïntroduceerd
 • Er wordt een bijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd bij de uitreiking van de Erkenning
 • We doen mee aan het M-power project waarin onze werkende mantelzorgers een online platform krijgen aangeboden en waarin wordt gekeken waar ondersteuningsbehoeften liggen

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg wordt besproken tijdens het functioneringsgesprek
 • Er worden workshops voor leidinggevenden georganiseerd
 • Mantelzorg wordt besproken tijdens afdelingsoverleggen
 • We kijken of er behoefte is aan een mantelzorgspreekuur en mantelzorgcoach

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken
 • Verlofvormen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Aanpassing van de personeelsinformatiegids met daarin mantelzorg als nieuwe verlofvorm
 • Mantelzorg is een vast onderdeel geworden van het functioneringsgesprek
 • Jaarlijkse aandacht voor mantelzorg rondom de Dag van de Mantelzorg
 • Manager gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Kenbaar maken dat we een mantelzorgvriendelijke organisatie zijn tijdens sollicitatiegesprekken.

Heeft u vragen over de aanpak van Renault Nederland NV, neem dan contact op met Nicolien van Duinen, Directeur Human Resources, mail: nicolien.van-duinen@renault.nl of bel: 020-3549104.

RCI Financial Services BV is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties