Reinders Makelaardij

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 januari 2016

Sinds 50 jaar is Reinders Makelaardij een Apeldoornse ondernemer in de Woningmakelaardij, Aan- en verkoop begeleiding en Hypotheekadvies. Bij Reinders zijn 11 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging in Apeldoorn.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Gesprek tijdens een beursvloer met mantelzorgmakelaar van Knooppunt Mantelzorg De Kap.
 • Rondetafelsessie met wethouder P. Blokhuis en andere belangstellende werkgevers voor het thema werk en mantelzorg.
 • Oriëntatie gesprek over het thema werk en matelzorg met Reinders Makelaardij, Jong en Veer en De Kap.
 • Bijeenkomst over werk en mantelzorg bij Reinders Makelaardij met directie en alle medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst kwamen veel mantelzorgaspecten naar boven bij medewerkers van Reinders Makelaardij. Het bleek dat er meer medewerkers met mantelzorgtaken werken dan vooraf gedacht.
 • Interview met Reinders Makelaardij in Trouw en Binnenlands Bestuur.
 • Een financiële bijdrage vanuit Reinders Makelaardij ten behoeve  van de dag van de mantelzorg in Apeldoorn.
 • Reinders Makelaardij is ambassadeur in het thema mantelzorg. Via social media is de dag van de mantelzorg bekend gemaakt door Reinders Makelaardij. Medewerkers met mantelzorgtaken binnen Reinders Makelaardij kregen de gelegenheid om naar deze dag te komen.
 • Reinders Makelaardij is lid van de BNI. Binnenkort is er binnen het BNI netwerk van Apeldoorn een podium voor het thema werk en mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het jaarlijkse functioneringsgesprek
 • Makelaardij Reinders  is op de hoogte welke medewerkers mantelzorgtaken hebben
 • De medewerkers met mantelzorgtaken wordt met enige regelmaat gevraagd hoe het met hen gaat. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Binnen Reinders Makelaardij is het mogelijk om flexibel te werken en worden er maatwerk afspraken gemaakt met werknemers met mantelzorgtaken, bijv gebruik van mobiele telefoon.
 • Informatie en ondersteuning vanuit stedelijk knooppunt mantelzorg  is bekend binnen makelaardij Reinders. Zo nodig kunnen medewerkers ook hier op terug vallen.
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het boek “Dat doe je gewoon” over mantelzorg in Apeldoorn staat in het kantoor van makelaardij Reinders waardoor gesprekken over mantelzorg gestimuleerd worden
 • Nieuwe medewerkers worden op de hoogte gebracht van het mantelzorgvriendelijke klimaat binnen Reinders makelaardij tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Er is jaarlijks aandacht voor de dag van de Mantelzorg
 • In het jaarlijkse functioneringsgesprek wordt er binnen makelaardij Reinders  actief gevraagd naar een eventuele mantelzorgsituatie
 • Er is een duurzame relatie tussen makelaardij Reinders en Knooppunt Mantelzorg de Kap met eenmaal per jaar een gesprek over actualiteiten rondom mantelzorg
 • Reinders Makelaardij ontvangt de nieuwsbrief van De Kap

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de heer Jeroen Reinders (directeur/NVM Makelaar & Taxateur o.z.) via 055-5332335.

Reinders Makelaardij is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties