Werk&Mantelzorg

Reinis

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 29 augustus 2018

Anticiperend op de ontwikkeling die gaande is, in duurzaam beheer van afvalstoffen en van de openbare ruimte, wil NV Reinis innovatief en toekomstgericht zijn. Onder duurzaam beheer verstaat NV Reinis het zodanig op elkaar afgestemd hebben van processen dat hierbij aandacht is voor milieu, sociaal-ethische aspecten en beheersing van kosten zodat deze voldoet aan de verwachtingen van alle belanghebbenden. Er werken 69 mensen bij Reinis.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op 9 februari 2018 is er een 1e kennismaking geweest met MEE Plus waarin zij het belang van het thema hebben aangekaart.
 • Op 16 maart 2018 is er een presentatie verzorgd door MEE Plus voor de leidinggevenden van Reinis.
 • Op 21 maart 2018 hebben de leidinggevenden in de diverse werkoverleggen aandacht besteed aan het onderwerp mantelzorg.
 • Op 28 juni 2018 is er een mail naar alle medewerkers uitgegaan om het onderwerp onder de aandacht te brengen.
 • Er is informatie op het infoscreen en in het folderrek geplaatst.
 • Er is een mail naar de leidinggevenden gestuurd met het voorstel om het onderwerp ook tijdens de voortgangsgesprekken aan te snijden.
 • Er hebben zich ondertussen 2 medewerkers gemeld met mantelzorgtaken waarmee gesprekken zijn gevoerd.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Op 21 maart 2018 hebben de leidinggevenden in de diverse werkoverleggen aandacht besteed aan het onderwerp mantelzorg.
 • Mantelzorg wordt tijdens de voortgangsgesprekken nogmaals bespreekbaar gemaakt.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Een gesprek tussen medewerker en consulent van Mee mag onder werktijd plaatsvinden.
 • Er wordt flexibel omgegaan met het opnemen van verlof (niet gewerkte uren worden voor de helft in mindering gebracht op het bovenwettelijk verlof).
 • Er wordt flexibel omgegaan met werktijden (later beginnen, eerder stoppen).

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Wanneer een medewerker zich meldt wordt er direct actie ondernomen.
 • Op 10 november tijdens de jaarlijkse dag van de mantelzorger besteden we extra aandacht aan het thema door de betreffende medewerkers een hart onder de riem te steken met een positief bericht.
 • In de nieuwe cao GEO services wordt aandacht besteedt aan het thema mantelzorg. Gedurende de looptijd van de cao zal een werkgroep voorlichtingsmateriaal verzamelen en ontwikkelen voor werkgevers en medewerkers voor een mantelzorgvriendelijke sector.
 • De leidraad die is gemaakt voor de medewerkers ligt eveneens bij de andere folders in het folderrek.

Reinis is begeleid in het traject naar de Erkenning door MEE Plus.

Ben Adelmund, directeur Reinis ontvangt Erkenning van wethouder Soeterboek
Reinis is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties